Nie będzie jednak niższego limitu płatności gotówkowych! 

Sejm odwołał wprowadzony przez Polski Ład obniżony limit płatności gotówkowych z 15 do 8 tysięcy złotych, który miał zacząć obowiązywać od stycznia 2024 roku. W przyszłym roku nadal ma obowiązywać limit 15 tysięcy złotych!

 

Aktualizacja: 26 lipca 2023 r.

 

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. Polski Ład) zgodnie z art. 22 pkt 1, wprowadziła zmniejszenie limitu obrotu gotówkowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą z 15 000 zł do 8 000 zł. Miało ono zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Zmiana ta jednak nie wjedzie w życie, za sprawą przepisów ustawy z 16 czerwca br., zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa ta została 20 czerwca br. przekazana do podpisu Prezydentowi.

 

Fala krytyki ws. obniżenia limitu płatności gotówkowych

Zmiana limitu obrotu gotówkowego spotkała się z falą krytyki jeszcze na etapie projektu – ze strony zarówno przedsiębiorców, jak i „podatkowców”. Jak czytamy w uzasadnieniu – trudności mogły pojawić się szczególnie w oparciu o transakcje mające charakter jednorazowy, gdzie kładzie się duży nacisk na zaufanie do kontrahenta. W przypadku braku możliwości płatności gotówką strony są zmuszone do korzystania z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji.

 

Uchylone także ograniczenia w obrocie gotówkowym realizowanym przez konsumentów

Przepisy tzw. Polskiego Ładu miały wprowadzić również ograniczenia w obrocie gotówkowym w odniesieniu do płatności wykonywanych przez konsumentów w przypadku transakcji z przedsiębiorcą przekraczających wartość 20.000 zł. Ponadto kwota płatności dotyczącej takiej transakcji, otrzymana od konsumenta gotówką bez pośrednictwa rachunku płatniczego, miała stanowić przychód u przedsiębiorcy. Wspomniana powyżej ustawa z 16 czerwca br. oczekująca na podpis Prezydenta uchyla także te regulacje.

 

 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

 autorzy: Martyna Stefaniak i Agnieszka Michalak

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj