Alert! Resort Finansów pracuje nad nowymi formularzami PIT

W ministerstwie finansów trwają prace aktualizacyjne nad nowymi formularzami PIT. Opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 roku.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało o swoich pracach nad nowymi formularzami PIT, tj.:

  • PIT-NZ,
  • PIT-NZS
  • oraz PIT-CFC
  • i PIT/CFI.

Zmiany mają mieć charakter aktualizacyjny, a opinie dotyczące nowych wzorów można zgłaszać do 21 sierpnia 2023 roku.

 

Jakie zmiany nastąpią w formularzach PIT-NZ i PIT-NZS? 

Formularze dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, tj. PIT-NZ oraz PIT-NZS, mają zawierać zmiany w części C. Aktualizacje, które mają dostosowywać się do innych formularzy, dotyczyć będą:

  • części A – pozycja 8,
  • części B.1
  • oraz zmian opisów w częściach: D.2, E, a także F.

Ponadto we wzorze formularza PIT-NZ zmieniona zostanie treść pouczenia, poprzez wskazanie podstawy prawnej do wystawienia tytułu wykonawczego – analogiczne zmiany nastąpią w formularzu PIT-NZS i będą dotyczyły części A, D.2 oraz E.

 

Jakie zmiany są planowane w formularzach PIT-CFC i PIT/CFI?

Formularze dotyczące podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, tj. PIT-CFC i PIT-CFI, mają zawierać aktualizacje uwzględniające zmiany w UPDOF z 7 października 2022 r., tj. zmianę w kryteriach kwalifikacji do uznania zagranicznej jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Zmianie uległo wyliczenie różnicy między faktycznie zapłaconym podatkiem dochodowym a podatkiem jaki byłby od niej należny z zastosowaniem stawki podatku o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 UPDOP.

W związku z powyższymi zmianami w formularzu PIT/CFI dane o faktycznie zapłaconym podatku będą wykazywane w jednym bloku (dotychczas dane były wykazywane w osobnych pozycjach). Natomiast w formularzu PIT-CFC zmianie ulegnie opis części C, G oraz H.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj