Skąd tyle zamieszania wokół terminu raportowania MDR-3? Dlaczego resort finansów jest nieugięty w sprawie składania informacji i zawiadomień dotyczących krajowych schematów podatkowych?

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3 dotyczące krajowych schematów podatkowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR, należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Składanie tej informacji było zawieszone od 31 marca 2020 r. do 31 lipca 2023 r. Dlaczego stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie MDR-3 budzi tyle wątpliwości?

 

Zawieszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Polsce od marca 2020 r., został zniesiony 1 lipca 2023 r. W związku z opublikowanym w maju 2023 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej, pojawiły się istotne zmiany przywracające zawieszone obowiązki podatkowe – między innymi dotyczące raportowania MDR. Obowiązek raportowania schematów podatkowych został zawieszony do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia. Oznaczało to, iż do końca lipca br. bieg terminów na raportowanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej o krajowych schematach podatkowych był w stanie ciągłego zawieszenia.

 

Kontrowersyjny termin na raportowanie MDR-3 wskazany przez MF

Zdaniem Ministerstwa Finansów termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Resort wskazał, że MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należało złożyć najpóźniej 1 sierpnia 2023 r.

Warto jednak pamiętać, że kiedy termin na złożenie MDR-3 za rok 2020 upływał w 2021 roku, to raportowanie było w stanie zawieszenia, co oznacza, że nie rozpoczął on swojego biegu. Mając na uwadze ten fakt, wskazany przez Ministerstwo Finansów termin 1 sierpnia jest datą rozpoczęcia i końca biegu raportowania. W przeciwieństwie do MDR-3, termin na złożenie MDR-1, czyli informacji o schemacie podatkowym, rozpoczął swój bieg 1 sierpnia 2023 r. i upłynął 30 sierpnia 2023 r. – podatnicy zatem mieli miesiąc na wywiązanie się z tego obowiązku.

 

 Ministerstwo Finansów wskazało, że mimo zawieszenia terminów do raportowania schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne w okresie od 31 marca 2020 roku do 31 lipca 2023 roku, możliwe było składanie informacji i zawiadomień dotyczących przedmiotowych schematów. Tym samym, termin 1 sierpnia był maksymalnym terminem na raportowanie MDR-3.


Eksperci wskazują, że z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne, składając MDR-3 po wskazanym przez Ministerstwo Finansów terminie – czyli po 1 sierpnia 2023 r. – bezpiecznie jest złożyć również tzw. czynny żal.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj