Jak uzyskać z urzędu skarbowego zwrot nadpłaconego podatku VAT, CIT i PIT? Ile to trwa? Jakie wymogi formalne trzeba spełnić?

 

Przedsiębiorcy oraz spółki prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek odprowadzania do urzędu skarbowego podatku VAT należnego, a także podatku dochodowego. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych mogą być opłacane miesięcznie lub kwartalnie. Analogicznie, w przypadku rozliczania podatku VAT, może on być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie, ale uwaga – nie każdy przedsiębiorca ma możliwość wybrania 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego w podatku VAT.

 

Korekta deklaracji VAT – co ze zwrotem podatku?

Zdarza się, że w związku np. z anulowaniem sprzedaży zachodzi konieczność dokonania korekty złożonej wcześniej deklaracji VAT. Gdy w wyniku złożenia pierwotnej deklaracji powstało po stronie podatnika zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku VAT na rzecz urzędu skarbowego, wówczas po dokonaniu korekty urząd skarbowy obowiązuje 3-miesięczny termin na dokonanie zwrotu. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy podatek należny został wcześniej zapłacony.

 

 WAŻNE! W razie wnioskowania o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym obowiązują odrębne terminy.

 

Zwrot podatku dochodowego – co warto wiedzieć?

Bardziej czasochłonne jest uzyskanie zwrotu z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego. Zaliczki na to zobowiązanie mogą być opłacane miesięcznie albo kwartalnie, ale rozliczenie z tego tytułu następuje dopiero w zeznaniu rocznym, składanym po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli przez pomyłkę podatnik zapłaci zaliczkę w zbyt dużej kwocie, to zwrot otrzyma dopiero w kolejnym roku.

Termin zwrotu w przypadku nadpłaty podatku dochodowego – zarówno przy deklaracjach PIT, jak i CIT – wynosi 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji. W przypadku zeznania PIT termin ten może być krótszy i wynosić 45 dni, jeżeli zostanie ono złożone w formie elektronicznej zamiast papierowo.

 

 Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości podatkowych po stronie podatnika. W przeciwnym razie nadpłata zostanie zaliczona przez urząd skarbowy na poczet najstarszych zobowiązań.

 

Kontrola ze skarbówki po korekcie deklaracji – co robić?

Może dojść do sytuacji, że w związku z dokonaniem korekty deklaracji VAT lub rocznego zeznania podatkowego zostanie przeprowadzona przez urząd skarbowy kontrola podatkowa lub czynności sprawdzające. Pojawi się wtedy konieczność przedłożenia przez podatnika wymaganych przez urząd skarbowy dodatkowych dokumentów. Jeżeli spowoduje to przekroczenie obowiązujących terminów zwrotu podatku, to nadpłata powinna zostać zwrócona wraz z należnymi odsetkami.

 

 UWAGA! Podatnicy mogą skorzystać z możliwości przesłania do urzędu skarbowego wniosku o zaliczenie zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań. W takiej sytuacji należy wskazać rodzaj deklaracji oraz okres, za który została ona złożona, a także kwotę nadwyżki, która ma zostać zarachowana (wraz z informacją, którego podatku będzie dotyczyć). Takie rozwiązanie może być pomocne zwłaszcza dla podatników borykających się z utrzymaniem płynności finansowej.


Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

 

oprac. za: Infor.pl

Zobacz także

Skomentuj