Od kiedy i do kiedy można rozliczać PIT za 2023 rok?

Pierwsi podatnicy mogli rozliczyć PIT za 2023 rok już 3 stycznia, a nie 15 lutego, bo wtedy KAS otworzył bramki do wysyłki elektronicznych zeznań. Jakie zatem w rzeczywistości obowiązują graniczne terminy rozliczania PIT-ów za miniony rok dla różnych rodzajów działalności i form opodatkowania oraz kto powinien się rozliczyć do końca lutego, a nie do końca kwietnia?

 

Z dniem 3 stycznia 2024 roku dla podatników zostały otwarte bramki KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), umożliwiające elektroniczne przekazanie do urzędów skarbowych zeznań podatkowych PIT. Tak wczesne rozpoczęcie pracy bramek miało znaczenie przede wszystkich dla płatników PIT oraz podmiotów odpowiedzialnych za składanie w imieniu podatników określonych informacji (m.in. PIT-11, IFT-1/IFT-1R. PIT-R, PIT-8AR, PIT-8C oraz PIT-4R), gdyż ich termin graniczny to koniec stycznia. Technicznie możliwe jest to jednak dla wszystkich pozostałych podmiotów – osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pozostałych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Przy czym rządowe narzędzie „Twój e-PIT”, pozwalające na podgląd deklaracji wyliczonej przez e-Urząd Skarbowy i przesłanie za jego pośrednictwem swojego rozliczenia, jest dostępne dopiero od 15 lutego 2024 roku.

 

Jakie formularze i do kiedy powinni złożyć przedsiębiorcy, ze względu na osiągane przychody?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia deklaracji PIT-36 oraz do dołączenia do niej załącznika PIT/B, w którym trzeba wykazać przychody i koszty uzyskania działalności oraz wynik podatkowy (dochód bądź stratę). Termin złożenia takiego zeznania to 30 kwietnia 2024 roku.

Jeżeli chodzi o pozostałych przedsiębiorców, to powinni oni wybrać odpowiednie zeznanie, w zależności od sposobu opodatkowania działalności gospodarczej.

  • Jeżeli jest to skala podatkowa (zasady ogólne) to również składają one PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/B.
  • W przypadku podatku liniowego będzie to już odrębny dokument – PIT-36L.
  • Jeżeli przedsiębiorca do opodatkowania swojej działalności wybrał kartę podatkową, wówczas jest zobowiązany do złożenia PIT-36 lub PIT-37. Nie ma tutaj konieczności składania zeznania rozliczającego podatek zapłacony w ramach karty podatkowej, gdyż jest to comiesięcznie stała kwota. W przypadku tej formy opodatkowania, aby rozliczyć składkę zdrowotną odliczaną od podatku, należy wypełnić PIT-16A. Co istotne, jest to jedyne zeznanie z krótszym terminem na złożenie, który upływa 29 lutego 2024 roku.
  • Działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy rozliczyć na druku PIT-28. Termin rozliczania się w tym przypadku – począwszy od rozliczeń za 2022 rok – został zrównany z terminem obowiązującym dla pozostałych deklaracji i przypada 30 kwietnia.

 

Jakie terminy i formularze dla rozliczeń podatkowych obowiązują dla osób fizycznych?

Osoby fizyczne także są zobowiązane złożyć deklaracje PIT, w zależności od źródła osiąganego dochodu.

  • PIT-37 wybierają osoby osiągające przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, renty lub emerytury, które rozliczają się za pośrednictwem pracodawcy/zleceniodawcy.
  • Dla osób dokonujących najmu, podnajmu lub dzierżawy w ramach najmu prywatnego właściwym jest formularz PIT-28.
  • PIT-38 składają podatnicy wykazujący przychody z tytułu sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych, papierów wartościowych, oraz walut wirtualnych.
  • Z kolei PIT-39 składają ci, którzy odpłatnie zbyli nieruchomość lub jej część (albo inne rzeczy), ale tylko jeżeli takie zbycie nie następuje w ramach prowadzonej działalności

Na złożenie wszystkich wymienionych powyżej zeznań terminem granicznym jest 30 kwietnia 2024 roku.

 

 Choć bramki Krajowej Administracji Skarbowej zostały otwarte grubo ponad miesiąc temu, należy zwrócić uwagę, że termin zwrotu nadpłaconego podatku jest liczony od 15 lutego 2024 roku. Podatnik jednak – z datą złożenia deklaracji – może liczyć na otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru złożonego przez siebie dokumentu.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj