Rozliczanie podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)

Podatnicy zarejestrowani w ramach procedury OSS powinni po zakończeniu kwartału złożyć deklarację VIU-DO lub VIN-DO, a zarejestrowani w ramach procedury IOSS – po zakończeniu miesiąca. Szczegóły poniżej.

 

Na stronie Ministerstwa Finansów przedstawione zostały zasady rozliczania podatku VAT ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS). Jak należy złożyć poszczególne deklaracje oraz co trzeba wiedzieć o zasadach zapłaty podatku?

 

Jak złożyć deklarację zależnie od procedur OSS lub procedury IOSS?

Złożenie deklaracji wygląda następująco:

  • szczególna procedura unijna One Stop Shop (OSS) – po zakończeniu kwartału należy złożyć deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,
  • szczególna procedura nieunijna One Stop Shop (OSS) – po zakończeniu kwartału należy złożyć deklarację VIN-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,
  • szczególna procedura importu Import One Stop Shop (IOSS) – po zakończeniu miesiąca należy złożyć deklarację VII-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

 

Ja wygląda procedura zapłaty podatku w ramach procedur OSS i IOSS?

Po złożeniu deklaracji VAT zostanie nadany jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Numer ten należy zawsze podawać podczas dokonywania płatności, aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji (w tytule wpisuje się tylko i wyłącznie UNR). Wpłaty opisane w inny sposób, tzn. bez wskazania prawidłowego UNR w tytule przelewu, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego.

Płatności wynikające z deklaracji VAT w OSS i IOSS powinny być realizowane na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście o numerze: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000.

 

Więcej informacji >> Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS) <<.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

 

Źródło: podatki.gov.pl

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj