Wkrótce upływa termin składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych!

Podatnicy CIT do 30 kwietnia 2024 roku powinni złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2024 roku niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć elektroniczne sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok 2023. Dotyczy to podatników CIT:

 

 Sprawozdania nie muszą składać: (1) podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi, (2) podmioty lecznicze będące spółkami kapitałowymi, utworzone przez Skarb Państwa albo przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Za przekazanie sprawozdania w terminie odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć to sprawozdanie. Są to członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego danym podmiotem, osoby pełniące funkcję takiego organu, a jeśli nie działa taki organ w danym podmiocie, to osoba zarządzająca jego działalnością.

 

 W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej – wspólnika prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Na stronach rządowych dostępny jest >> Poradnik dla składających sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych <<. 

 

Co grozi za nieprzekazanie w terminie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie organu wieloosobowego. Niezłożenie sprawozdania w terminie jest wykroczeniem i jest zagrożone karą grzywny.

Jeśli natomiast sprawozdanie zostanie przekazane we wskazanym terminie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, wówczas wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego uwolnią się od tej odpowiedzialności, bez względu na to, czy wzięli udział w przekazaniu sprawozdania, czy nie.

 

Szczegółowe informacje na stronie >> Biznes.gov <<. 

 

Podstawa prawna

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

 

oprac. Jolanta Konefeld-Pachela, Honorata Zakrzewska-Krzyś

Specjalista ds. księgowości, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj