Prezenty od pracodawcy na Dzień Dziecka – jak wpływają na podatki i składki?

Jakie są obowiązki pracodawców przekazujących prezenty na Dzień Dziecka dla pociech swoich pracowników? Czy można uniknąć opodatkowania prezentu na Dzień Dziecka finansowanego ze środków obrotowych firmy?

 

1 czerwca przypadał Dzień Dziecka, w związku z którym wielu pracowników mających dzieci dostało dla swoich pociech prezenty od pracodawców. W zależności od tego, czy upominki te zostały sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy ze środków niepochodzących z ZFŚS, inaczej wygląda kwestia ich opodatkowania i oskładkowania. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Prezenty dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka z ZFŚS

Upominki dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka fundowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są kwalifikowane do tzw. pomocy materialnej, która mieści się w definicji działalności socjalnej (uregulowanej w art. 2 pkt 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych). Wartość przyznawanych paczek/prezentów fundowanych z ZFŚS powinna być uzależniona od sytuacji życiowej każdego pracownika. Środki z funduszu socjalnego mogą trafiać wyłącznie do pracowników, którzy są jego beneficjentami. Pracodawca, który chce obdarować dzieci pracowników prezentami z ZFŚS musi się kierować m.in. statusem materialnym poszczególnych zatrudnionych, co w praktyce oznacza, że środki z ZFŚS nie mogą być przydzielane wszystkim w takiej  samej wysokości. W sytuacji, kiedy spełnione zostaną powyższe warunki, pracodawca i pracownik mają prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania pomocy materialnej, jeżeli łączna wartość wszystkich świadczeń na rzecz danego pracownika w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 1000 zł.

 

Prezenty dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka ze środków niepochodzących z ZFŚS

Pracodawcy, którzy nie utworzyli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, także mogą także chcieć obdarować dzieci pracowników. Możliwe to jest z wykorzystaniem np. środków obrotowych. Jeśli pracodawca finansuje paczki dla dzieci pracowników ze swoich środków obrotowych – nie może uzależniać ich przyznawania oraz wartości od sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracowników. W takiej sytuacji dzieci wszystkich pracowników powinny otrzymać paczki tej samej wartości. W tym przypadku, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

 UWAGA! W celu uniknięcia podatku, prezent na Dzień Dziecka musi zostać potraktowany jako darowizna. Prezent od pracodawcy może być darowizną, jeśli nie ma związku z wykonywaną pracą bądź jej efektami.

 

Warto wiedzieć, że darowizna od pracodawcy może rodzić potrzebę zapłaty podatku przez pracownika. Obowiązek podatkowy u pracownika wystąpi, jeżeli łączna wartość darowizn od pracodawcy przekroczy 5 733 zł w okresie 5 lat. Regulacja ta wynika z ustawy od spadków i darowizn. Pracodawcy z kolei muszą pamiętać, że darowizn dla pracowników nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP).

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj