MF odracza terminy dotyczące zmian dostosowawczych w JPK_VAT z deklaracją

Dobrowolne wykazywanie numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu będzie obowiązywało od 1 lutego 2026 r., a obligatoryjne w ewidencji sprzedaży – od 1 sierpnia 2026 r.

 

Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu danych w deklaracjach podatkowych i ewidencji VAT (Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – nr z wykazu: 866) zaproponowało istotne zmiany dotyczące wykazywania numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i zakupu (pierwotne rozporządzenie wprowadziło m.in. obowiązek wpisywania w ewidencji sprzedaży – również w części ewidencyjnej JPK_V7 – numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, oprócz zwykłego numeru faktury). Zgodnie z najnowszym projektem dobrowolne wpisywanie numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i zakupu wejdzie w życie od 1 lutego 2026 roku, a obowiązkowe wykazywanie numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży nastąpi od 1 sierpnia 2026 roku. Co jeszcze zakłada ww. projekt rozporządzenia?

 

Jakie zmiany dostosowawcze nastąpią w JPK_VAT z deklaracją w związku z odroczeniem KSeF?

W projekcie rozporządzenia autorzy zaproponowali:

  1. wspomniane powyżej nowe terminy wykazywania numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i zakupu: 1 lutego 2026 roku (dobrowolnie – w ewidencji sprzedaży i zakupu) oraz 1 sierpnia 2026 roku (obowiązkowo – w ewidencji sprzedaży);
  2. odroczenie do końca lipca 2026 r. ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone;
  3. zmianę daty wejścia w życie ww. rozporządzenia zmieniającego – nowa data to 1 lutego 2026 roku (wcześniej: 1 lipca 2024 r.).

 

Jakie są powody odroczenia terminów zmian dostosowawczych w JPK_VAT z deklaracją?

Bezpośrednią przyczyną przesunięcia terminów dotyczących wpisywania numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu jest uprzednia decyzja resortu finansów o odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF.

 

 Przypominamy, że Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla podmiotów dużych (którzy w poprzednim roku przekroczyli 200 mln złotych obrotów), a od 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich podmiotów (więcej na ten temat >> TUTAJ <<).

 

Powodem opóźnienia wejścia w życie KSeF były z kolei problemy związane z wydajnością systemu (szczegółowe powody opisywaliśmy >> TUTAJ <<). Przedłużenie terminów ma zapewnić przedsiębiorcom czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymogów oraz przygotowanie się do zmian dotyczących ewidencji VAT i fakturowania.

 

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia!

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych oraz opiniowania. Przedsiębiorcy mają możliwość wyrażenia swoich uwag i sugestii dotyczących proponowanych zmian – przekazywanie ewentualnych uwag do projektu jest możliwe w terminie do 7 dni od dnia udostępnienia projektu na BIP RCL (w tym drogą elektroniczną, również w formie edytowalnej) na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj