Małe firmy będą zwolnione z VAT w całej Unii Europejskiej

Firmy z zagranicy nie zapłacą VAT w Polsce, a polskie – za granicą. Jaki będzie limit zwolnienia? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT?

 

 

Resort finansów 26 czerwca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (pod nr UC56) opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma ułatwić małym przedsiębiorstwom prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelą mającą wdrożyć unijną dyrektywę Rady (UE) 2020/285, małe przedsiębiorstwa skorzystają ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE, tj. firmy z zagranicy nie zapłacą VAT w Polsce, a polskie – za granicą. Nowe przepisy mają zostać przyjęte do 31 grudnia 2024 roku. Jaki będzie limit zwolnienia? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT?

 

Limit zwolnienia z VAT w UE dla małych firm

Zgodnie z projektem, firmy zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT, wywodzące się z innych krajów UE, będą mogły korzystać ze zwolnienia z tego podatku, jeśli nie przekroczą kwoty obrotu 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. Jednocześnie mała firma, która ma siedzibę w Polsce, będzie mogła korzystać ze zwolnienia w innych krajach UE.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w momencie podjęcia działalności opodatkowanej VAT w Polsce przez podmiot z zagranicy, podatek ten jest należny już od pierwszej sprzedaży towarów lub wyświadczenia usług.

 

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT pozostaje bez zmian

Obecnie prawo do zwolnienia z VAT dla całej swojej sprzedaży, mają podatnicy spełniający wymogi wynikające z ustawy o VAT. Aby móc skorzystać z tego przywileju, przedsiębiorcy muszą spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1, zgodnie z którym zwolniona z podatku VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży (netto, czyli bez podatku VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł.

Z podmiotowego zwolnienia z VAT mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym przypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z VAT w innym państwie UE

Projekt ustawy zakłada, że małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia transgranicznie pod warunkiem rejestracji w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składania kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE. Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Ministerstwo Finansów informuje, że podatnik który posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i którego roczny obrót na terytorium Unii Europejskiej nie przekroczył w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 100 tys. euro, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w innym państwie, na warunkach określonych przez to państwo członkowskie, jeśli roczny obrót podatnika w tym państwie członkowskim nie przekroczył kwot określonych przez to państwo. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, zwane dalej „uprzednim powiadomieniem”.

 

Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług

Projekt ustawy wprowadzi ponadto nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT usług – usługi będą opodatkowane w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji. W przypadku, gdy niektóre usługi są świadczone w sposób wirtualny (np. z wykorzystaniem sieci Internet), miejsce konsumpcji takiej usługi może różnić się od miejsca konsumpcji, które byłoby uzasadnione i właściwe w przypadku tradycyjnego sposobu jej świadczenia. Dodatkowo dotyczy to także usług związanych z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym również świadczenie usług przez organizatorów takiej działalności, a także usługi pomocnicze do tych usług, w przypadku gdy są one świadczone na rzecz osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta), jeżeli usługa jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie.

Oznacza to, że podatnicy będą musieli liczyć się ze zmianą zasad ustalania miejsca świadczenia usług – z miejsca, w którym działalność ta jest faktycznie wykonywana, na miejsce siedziby konsumenta. Podatnik będzie zobowiązany do zidentyfikowania miejsca zamieszkania finalnego konsumenta, tj. miejsca, do którego będzie następowała transmisja. W przypadku konsumentów z UE, podatnik będzie musiał rozliczyć VAT oddzielnie w każdym z krajów siedziby konsumenta. Co do zasady, będzie to związane z rejestracją podatnika i opłaceniem VAT w każdym z państw członkowskich UE. Na terytorium UE podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z procedur szczególnych i rozliczania VAT za pośrednictwem OSS. W ramach tych procedur podatnik rozliczy VAT należny w innych państwach członkowskich, unikając konieczności rejestracji na potrzeby VAT oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, gdzie nastąpi opodatkowanie.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj