Jak interpretować wyniki wypracowane przez spółkę?

Sprawozdanie finansowe dostarcza nam szeregu istotnych i ważnych informacji o bieżącej kondycji spółki. Umiejętne zrozumienie przedstawionych informacji zebranych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych może dać nam odpowiedź, jakie trendy panują w spółce oraz jakie zagrożenia mogą czekać analizowany podmiot w kolejnych okresach.

Szczególnie jest to istotne w przypadku, gdy spółka chce podjąć decyzje o inwestycji. Potrzebnymi narzędziami do określenia sytuacji finansowej spółki są wskaźniki finansowe. Warto pamiętać, że każda branża charakteryzuje się odmienną specyfiką działania i ma swój optymalny poziom wskaźników.

Do głównych grup wskaźników, które powinny zostać przeanalizowane są wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, oraz wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki rentowności – analiza i interpretacja

Do analizy tej grupy wskaźników można przyjąć prostą zasadę, im wyższa wartość, tym lepiej. W celu prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników warto porównać ją w stosunku do średniej w danej branży. Wynika to z faktu, że inną rentowność możemy spotkać w branży nieruchomości, a inną  przy produkcji wyrobów spożywczych. Istotnym aspektem jest  tendencja spadku lub wzrostu rentowności, którą możemy zaobserwować na przestrzeni różnych okresów.

Wskaźniki płynności – ostrzeżenie przed problemami?!

Analiza wskaźników płynności może ostrzec nas przed zbliżającymi się problemami. Wysoka ich wartość oznacza bardzo dobrą kondycję spółki. Tendencja spadkowa wskaźników  może wskazywać na niski obrót gotówką i  niską wypłacalność.

Wskaźniki zadłużenia –  jak i czy „wykorzystywać”?

Kolejną grupą, na którą należy zwrócić uwagę są wskaźniki zadłużenia. Wykorzystywanie długu w działalności gospodarczej nie jest niczym złym. Warto jednak korzystać z niego w odpowiedni sposób. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile powinno wynosić optymalne zadłużenie przedsiębiorstwa, wszystko zależy od charakteru prowadzonej  działalności. Niemniej jednak zbyt duży poziom zadłużenia firmy w sytuacji osłabienia koniunktury gospodarczej może prowadzić w prosty sposób do bankructwa.

Ocena wypracowanych wyników, którą możemy zobaczyć w rachunku zysków i strat powinna iść w parze z oceną rachunku przepływów pieniężnych. Mogą wystąpić takie sytuacje, że za dobrym wynikiem netto przedstawionym w rachunku zysków i strat nie mamy potwierdzenia tego pozytywnego obrazu w rachunku przepływów pieniężnych. Dlatego zawsze trzeba każde przedsiębiorstwo analizować kompleksowo i pod różnymi aspektami.

Ewa Czapnik
Specjalista ds. księgowości

Anna Kaca
Menedżer

Zobacz także

1 komentarz

Skomentuj