Najnowszy komunikat resortu finansów w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych wskazuje, że Minister Finansów obstaje przy swoim dotychczasowym stanowisku.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów (z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 31) umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A.

 

Według wspomnianej interpretacji resortu, dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego kluczowe znaczenie ma data wykonania usługi lub wystawienia faktury (także zdeterminowana przez datę wykonania usługi). Innymi słowy, o momencie powstania obowiązku podatkowego przesądza dzień, w którym (w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części – jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części.

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, termin na wystawienie faktury z tytułu świadczenia tych usług następuje nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania (i zgłoszenia nabywcy przez wykonawcę do odbioru).

 

Uzasadniając swoje stanowisko resort podał, że „W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.”

 

Ministerstwo Finansów podało, że przedstawić swoje oficjalne stanowisko do w/w zagadnienia po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.

 

O szczegółach wyroku TSUE oraz o sprawie Budimexu pisaliśmy tutaj: http://ksiegowoscjestsexy.blog/2019/05/06/wyrok-tsue-obowiazek-podatkowy-w-vat-po-protokole-odbioru-robot-budowlanych/

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj