Tylko do 15 listopada przedsiębiorcy mogą wnioskować do fiskusa o ponowne zbadanie ich udziału w karuzeli VAT!

Podatnicy uznani za winnych udziału – świadomego lub nie – w tzw. karuzelach VAT, którym urzędnicy nie udostępnili obciążających ich dowodów, mogą do 15 listopada wnioskować o ponowne zbadanie sprawy.

 

Zaledwie do końca bieżącego tygodnia (tj. do 15 listopada 2019 r.) podatnicy, przeciw którym toczyły się postępowania o udział w oszustwach VAT, mogą wnioskować o wznowienie zakończonych spraw, jednak pod jednym warunkiem: jeśli prowadzone przeciw nim postepowania opierały się na dowodach, z którymi nie mieli szansy się zapoznać, a które stały się podstawą do wydania wiążących decyzji administracyjnych. W takich sytuacjach podatnicy, na podstawie art. 240 par. 1 punkt 11 Ordynacji podatkowej, mają prawo ubiegać się przed organem ostatniej instancji, w której zapadła decyzja, o wznowienie postępowania.

 

Potrzebujesz doradztwa podatkowego? Skorzystaj z dogłębnej wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów >> 

 

Kluczowe orzeczenie TSUE

Ścieżkę do wznowienia spraw dotyczących świadomego lub nieświadomego udziału w tzw. karuzelach VAT utorowało podatnikom z Unii Europejskiej orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 16 października br. w sprawie węgierskiej spółki Glencore. W wydanej opinii Trybunał podkreślił, że nie można pozbawiać podatników prawa do obrony. Stąd w aktualnych orzeczeniach dotyczących zarzutów braku należytej staranności lub świadomego udziału w oszustwie podatkowym VAT sądy administracyjne opierają się na fundamentalnych zasadach postępowań podatkowych, w tym na zasadzie zaufania. Podatnicy chcący skorzystać z orzeczenia TSUE, mają miesiąc na zwrócenie się do odpowiednich organów – zatem w przypadku decyzji TSUE dot. sprawy spółki Glencore termin upływa 15 listopada br.

 

Potrzebujesz rzetelnie i bezpiecznie prowadzonych spraw finansowo-księgowych? Zaufaj ekspertom Grant Thornton i spij spokojnie! 

 

A jeśli jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja?

W przypadku, gdy wobec danego podatnika nadal toczy się sprawa o udział w karuzeli VAT, podatnik ten powinien złożyć wniosek do fiskusa o włączenie do akt wszystkich dowodów oraz o możliwość zapoznania się z dowodami pozyskanymi z innych postępowań, na których fiskus zamierza oprzeć decyzję.

Jeśli sprawa trafiła już do sądu administracyjnego, pozostaje wzruszenie decyzji ostatecznej (wznowienie postępowania podatkowego, przy równoczesnym zawieszeniu postępowania sadowego), poprzez powołanie się na wspomniany wyrok TSUE oraz podparcie się art. 47 Karty praw podstawowych UE (m.in. zasadą równości), przy wskazaniu, że naruszono prawo do obrony danego podatnika.

 

Chcesz skutecznego i zaufanego doradztwa prawnego? Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Grant Thornton >> 

 

 

oprac.: HZK za Iwona Jackowska, Puls Biznesu

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj