Organy podatkowe wymagają od podatników przesłania dodatkowych plików JPK!

Kiedy, od kogo i jakich dodatkowych plików JPK może żądać fiskus? Co obejmuje JPK na żądanie i ile czasu ma podatnik na jego przekazanie? Co grozi za niedostarczenie JPK na żądanie?   Obowiązkowo wysłane JPK_VAT ostatnimi czasy bywają niewystarczające dla fiskusa. Według statystyk organy podatkowe w 2023 roku pobrały od podatników prawie 15 tys. innych […]

Czytaj więcej

Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji indywidualnej? Co to jest i kiedy warto o nią wystąpić?

Przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są sformułowane w sposób niejednoznaczny, co rodzi pole do różnych interpretacji. Skutkiem tego są rosnące obawy podatników i chęć zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami – stąd rosnące zainteresowanie opiniami zabezpieczającymi.   Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał 27 lutego 2024 r. opinię zabezpieczającą (nr DKP2.8082.8.2023), która została opublikowana 16 kwietnia 2024 […]

Czytaj więcej

Co zrobić, żeby dobrze wybrać zewnętrznego księgowego?

Wybór księgowego nie jest łatwym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które mogą mieć wpływ na dalszą współpracę. Jednocześnie jest to jeden z najważniejszych wyborów dokonywanych na początku działalności. Co warto rozważyć w pierwszej kolejności?   Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, jeszcze przed jej rozpoczęciem powinien rozważyć komu powierzyć prowadzenie firmowej księgowości. Możliwości jest […]

Czytaj więcej

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

Zawód księgowego wymaga ciągłego doskonalenia się i analizowania bieżących przepisów. Analizując poniżej omówioną liczbę oraz wysokość możliwych kar z UoR, KKS czy KSH, a także odpowiedzialność za podejmowane działania, bez wątpienia można określić ten zawód mianem profesji podwyższonego ryzyka.   Zawód księgowego wymaga dużej odpowiedzialności oraz precyzji, a  także skrupulatności i systematyczności. Niestety zmienność prawa […]

Czytaj więcej

Sankcje muszą być proporcjonalne do naruszeń – konsekwencje orzeczenia TSUE

Nakładanie dodatkowego zobowiązania w VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze.   Według TSUE nakładanie dodatkowego zobowiązania VAT powinno być dostosowane do przewinienia podatnika, zatem sankcje nie powinny być stosowane wobec podmiotów działających w dobrej wierze – tak głosi wyrok z 15 kwietnia […]

Czytaj więcej

Kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Kto i za co odpowiada, jeśli chodzi o prowadzenie firmowej rachunkowości? Jak się rozkłada odpowiedzialność prawna, gdy przekażemy prowadzenie księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu?   Przedsiębiorca zakłada firmę, i co dalej? Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle powiązane z prowadzeniem księgowości jednostki. Pozostaje jednak pytanie, kto odpowiada za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych? Właściciel firmy, kierownik jednostki, a […]

Czytaj więcej

Za brak złożenia sprawozdania finansowego grozi wykreślenie spółki z KRS! Jakie mogą być tego konsekwencje?

Co z toczącym się postępowaniem podatkowym, jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru KRS za niezłożenie sprawozdania finansowego?   Sądy rejonowe mają prawo do rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego. W pewnych sytuacjach może dojść do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jakie skutki niesie ze sobą wykreślenie podmiotu z KRS w […]

Czytaj więcej

Prezes firmy bez prawa do ryczałtu ewidencjonowanego! Ostatnie wyroki niekorzystne dla podatników

Członek zarządu nie może rozliczać usług świadczonych na rzecz spółki jako ryczałt ewidencjonowany. Dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji ze względu na podejrzenie niedozwolonej optymalizacji, albo zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników. Są już pierwsze wyroki sądów administracyjnych, które przyznają fiskusowi rację.   Od pewnego czasu nie tylko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ale i wojewódzkie sądy administracyjne, […]

Czytaj więcej

Alert! Od dziś obowiązują nowe stawki oprocentowania od zaległości podatkowych i od składek ZUS!

Spadły odsetki od zaległości podatkowych oraz od składek ZUS. Ile wynoszą od 7 września 2023 roku, po obniżce stóp procentowych NBP?   Wskutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 września br., od 7 września 2023 r. obniżeniu uległy wszystkie stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc. Stopa lombardowa NBP została obniżona do 6,50%. Wskutek tych […]

Czytaj więcej

WSA: Jeśli egzekucja kary zagraża bytowi firmy, można decyzję zawiesić

Właścicielka firmy transportowej odwołała się od postanowienia o wymierzeniu jej grzywny, występując z prośbą o zawieszenie egzekucji. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał jej argumentację za słuszną.   Dyrektor izby administracji skarbowej w lutym br. utrzymał w mocy postanowienie naczelnika urzędu celno-skarbowego z listopada ub.r. dotyczące wymierzenia grzywny w wysokości 10 tys. zł. za „niewywiązanie się z […]

Czytaj więcej