Za brak złożenia sprawozdania finansowego grozi wykreślenie spółki z KRS! Jakie mogą być tego konsekwencje?

Co z toczącym się postępowaniem podatkowym, jeśli spółka zostanie wykreślona z rejestru KRS za niezłożenie sprawozdania finansowego?   Sądy rejonowe mają prawo do rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów w przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego. W pewnych sytuacjach może dojść do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jakie skutki niesie ze sobą wykreślenie podmiotu z KRS w […]

Czytaj więcej

Prezes firmy bez prawa do ryczałtu ewidencjonowanego! Ostatnie wyroki niekorzystne dla podatników

Członek zarządu nie może rozliczać usług świadczonych na rzecz spółki jako ryczałt ewidencjonowany. Dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji ze względu na podejrzenie niedozwolonej optymalizacji, albo zajmuje stanowisko niekorzystne dla podatników. Są już pierwsze wyroki sądów administracyjnych, które przyznają fiskusowi rację.   Od pewnego czasu nie tylko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ale i wojewódzkie sądy administracyjne, […]

Czytaj więcej

Alert! Od dziś obowiązują nowe stawki oprocentowania od zaległości podatkowych i od składek ZUS!

Spadły odsetki od zaległości podatkowych oraz od składek ZUS. Ile wynoszą od 7 września 2023 roku, po obniżce stóp procentowych NBP?   Wskutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 6 września br., od 7 września 2023 r. obniżeniu uległy wszystkie stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc. Stopa lombardowa NBP została obniżona do 6,50%. Wskutek tych […]

Czytaj więcej

WSA: Jeśli egzekucja kary zagraża bytowi firmy, można decyzję zawiesić

Właścicielka firmy transportowej odwołała się od postanowienia o wymierzeniu jej grzywny, występując z prośbą o zawieszenie egzekucji. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał jej argumentację za słuszną.   Dyrektor izby administracji skarbowej w lutym br. utrzymał w mocy postanowienie naczelnika urzędu celno-skarbowego z listopada ub.r. dotyczące wymierzenia grzywny w wysokości 10 tys. zł. za „niewywiązanie się z […]

Czytaj więcej

Jakie są aktualne stawki kar i mandatów za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wprowadzony od lipca br. przekłada się między innymi na wzrost stawek kar i mandatów za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ile obecnie wynoszą grzywny z KKS?   Od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie zostało podniesione z 3490 zł do 3600 zł. Ta niewielka zmiana może mieć istotny wpływ na wysokość kar i mandatów […]

Czytaj więcej

Czynny żal od 2023 roku według nowych zasad? Jak i gdzie go skutecznie złożyć?

Od 2023 roku prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz wystąpienia przed sądem w sprawach karnych skarbowych i z ustawy o rachunkowości powierzono naczelnikom urzędów skarbowych każdego z województw. Jaki ma to wpływ na określenie organu, do którego należy złożyć czynny żal?   Czynny żal, to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, złożone przez jego sprawcę do organu powołanego […]

Czytaj więcej

Czy kara umowna może być kosztem podatkowym?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia kosztu kary umownej do kosztów uzyskania przychodu. Co stwierdził?   Podatnik zgłosił się do KIS z wątpliwościami na temat tego, czy ponoszone przez niego wydatki na kary umowne względem kontrahenta, stanowią dochód w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu ryczałtem […]

Czytaj więcej

Sankcje w podatku VAT od 6 czerwca 2023 roku

Od 6 czerwca 2023 roku, czyli wejścia w życie pakietu SLIM VAT 3 w omawianym zakresie, sankcja VAT może być ustalona w dowolnej wysokości, ale nie wyższej, niż wskazane w przepisach maksima. Czyli?   Przed wejściem w życie pakietu SLIM VAT 3 (Dz. U. z 5/06/2023, poz. 1059) organ podatkowy nakładał dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT […]

Czytaj więcej

Nieujawnione dochody – z jakimi wiążą się konsekwencjami?

Jak opodatkowane są nieujawnione dochody? Jaka grozi kara za nieujawnienie dochodów? W jakim terminie przedawnia się uprawnienie organów do dochodzenia roszczeń z tego tytułu?   Polski system podatkowy jest nieszczelny, a wiele podmiotów jest skłonnych wykorzystywać istniejące luki dla swoich celów. Administracja skarbowa wprowadza jednak środki mające na celu likwidowanie takich procederów. Nieujawnianie dochodów wiąże […]

Czytaj więcej

Które zmiany podatkowe miały wejść w życie 1 lipca 2022 r., a zostały odroczone do roku 2023 lub nawet 2025?

Szereg przepisów podatkowych miał zacząć w Polsce obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, jednak z różnych przyczyn tak się nie stało i terminy zostały wydłużone. Pierwsze upływają z początkiem 2023 roku, inne zaczną obowiązywać dopiero w 2025 roku.   AKTUALIZACJA: 3 października 2022 roku   Które terminy miały wejść w życie 1 lipca br., ale […]

Czytaj więcej