Rozliczenie faktury od kontrahenta spoza białej listy podatników VAT

Co zrobić z fakturą od kontrahenta, jeśli nie figuruje on na białej liście podatników VAT? Czy można ją opłacić bez narażania się na negatywne konsekwencje?

 

Szereg zmian nieustannie wprowadzanych w zakresie spraw księgowo-podatkowych sprawia, że podatnicy zaczynają wątpić, jak należy postąpić przy rozliczaniu najprostszych dokumentów.

Niedawno trafiło do nas pytanie, jak rozliczyć zwykłą fakturę opiewającą na kilka tysięcy złotych, gdy kontrahent nie widnieje na białej liście podatników VAT.

Uspokajamy – można śmiało przyjąć taki dokument i rozliczyć, bez narażania się na sankcje ze strony fiskusa, jednak pod warunkiem, że odpowiemy przecząco na poniższe trzy pytania.

 

  1. Czy na fakturze jest wykazany podatek VAT?

Jeśli kontrahent wystawia fakturę z podatkiem VAT, powinien być zarejestrowany jako czynny VAT-owiec – czyli widnieć na białej liście podatników VAT. Jeśli go na niej nie ma, sprawa jest podejrzana. Wówczas przed opłaceniem i rozliczeniem takiego dokumentu należy tę kwestię wyjaśnić.

 

UWAGA! Nie wszyscy podatnicy VAT muszą być zarejestrowani. Spora grupa korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku (zwłaszcza podmiotowego – dotyczy ono m.in. podatników, których przychody netto ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 200 tys. zł, a także podatników rozpoczynających działalność – o ile zakładają, że ich przychody proporcjonalnie nie przekroczą wspomnianego limitu 200 tys. zł). Jeśli dany podatnik nie musi być zarejestrowany jako VAT-owiec, nie będzie figurował w wykazie białej listy. Jednak wówczas nie powinien wystawiać faktury VAT. Jeśli tak postąpi – również należy to zbadać.

 

  1. Czy faktura przekracza 15 tys. zł?

Od 1 stycznia 2020 r. faktury, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł – i ile dotyczą transakcji odbywających się pomiędzy przedsiębiorcami i obejmują dostawę towarów lub świadczenie usług potwierdzonych FV – powinny być opłacane przelewem (o ile w konkretnym przypadku istnieje taki obowiązek) wyłącznie na rachunek ujęty w wykazie białej listy. Jeśli ich wartość nie przekracza tego limitu, nabywca nie ma obowiązku weryfikowania czy dany nr rachunku widnieje na białej liście.

 

  1. Czy faktura została wystawiona z datą po 1 stycznia 2020 r.?

Do końca 2019 roku nie obowiązują przepisy związane z sankcjami za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT. Przypomnijmy – owe sankcje polegają na pozbawieniu możliwości zakwalifikowania takiej zapłaty do kosztów uzyskania przychodów. Dokumenty sprzed tej daty można spokojnie opłacić przelewem i rozliczyć, nawet jeśli kontrahent nie figuruje na białej liście.

 

SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE SANKCJI:

Jeśli nabywca chce uniknąć sankcji za już dokonaną zapłatę na rachunek inny, niż znajdujący się na białej liście, powinien:

  • w terminie do 3 dni od zlecenia takiego przelewu
  • złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego kontrahenta (zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej)
  • podając nr rachunku bankowego, na który dokonał owego przelewu za nabyte towary lub usługi.

Jeśli złoży takie zawiadomienie, nie musi się obawiać sankcji ze strony urzędu skarbowego.

Wprowadzenie powyższych regulacji – przynajmniej w teorii – ma podnieść bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

 

oprac.: HZK

 

Podstawa prawna:

– art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

– art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2217

– art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj