Obowiązkowe oświadczenie o statusie "dużego przedsiębiorcy"!

Przypominamy, że duże firmy, które są klientem mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, muszą składać oświadczenie o swoim statusie „dużego przedsiębiorcy”.

 

Składanie oświadczenia o swoim statusie w asymetrycznych transakcjach ma na celu budowanie świadomości po stronie dostawcy (tj. mikro, małej lub średniej firmy), że przy tej konkretnej transakcji przysługują mu szczególne prawa, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

Duże podmioty są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia najpóźniej w dniu zawarcia transakcji z firmą z sektora MSP.
Oświadczenie takie składa się w analogicznej formie, w jakiej jest zawarta dana transakcja. W praktyce najlepiej jest wpisać stosowne sformułowanie do szablonu umowy.

Za niezłożenie oświadczenia grozi sądowa grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

 

Więcej informacji udzielają eksperci finansowo-księgowi Grant Thornton >>

 

oprac. HZA za Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj