SLIM VAT 2 – ostatni dzień prekonsultacji projektu!

Dziś upływa termin otwartych prekonsultacji projektu SLIM VAT 2. Co warto wiedzieć o tym pakiecie proponowanych zmian?   Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad drugim pakietem uproszczeń podatkowych w VAT, tzw. SLIM VAT 2. Projekt pakietu składa się z 15 nowych uproszczeń, które mają zapewnić głównie: prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę […]

Czytaj więcej

Transakcje trójstronne z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT

Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia VAT naliczonego od paliwa z faktury wystawionej przez podmiot pośredniczący i jak się ma do tego SLIM VAT?   Ministerstwo Finansów przygotowało interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020, w której stara się wyjaśnić jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym.   Interpretacja uwzględnia […]

Czytaj więcej

Wyjaśnienie MF w sprawie zawiadomienia o prowadzeniu magazynu typu call-off stock

Resort finansów 17 lutego br. opublikował ważny komunikat dotyczący zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (formularz VAT-CS). Poniżej kluczowe informacje.   Od 1 lipca 2020 obowiązują przepisy ustawy o VAT, określające zasady rozliczeń związanych z przemieszczaniem towarów w ramach procedury call-off stock. Regulacje zostały wprowadzone w związku z implementacją dyrektywy […]

Czytaj więcej

Zmiana zasady ujmowania prefiksu PL przy transakcjach krajowych!

Zmieniło się podejście MF do sposobu wypełniania pola KodKrajuNadaniaTIN w JPK_VAT z deklaracją przy transakcji krajowej! Jak to zrobić prawidłowo? Poniżej szczegóły.   Po opublikowaniu przez MF broszury z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w zakresie JPK_VAT z deklaracją, wśród wielu użytkowników pojawiła się niepewność dotyczące tego jak wypełnić pole KodKarjuNadaniaTIN. Początkowo MF twierdziło, że w […]

Czytaj więcej

Alert! Złożenie zeznania CIT-8 i zapłata podatku do 30 czerwca 2021 roku!

Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie terminu zapłaty podatku oraz złożenia zeznania CIT-8 za 2020 rok na 30 czerwca 2021 roku.   Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w miniony czwartek (tj. 11 lutego) poprawkę, wg której termin rozliczenia i zapłaty podatku CIT za ubiegły rok ma być przesunięty z 31 marca na 30 czerwca 2021 roku.   […]

Czytaj więcej

Alert! Szykują się kolejne zmiany w UoR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ustawy o rachunkowości. Jakie zmiany zakłada?   Główne zmiany szykowane przez ustawodawcę w UoR są techniczne. Obejmują następujące założenia: emitenci sporządzający roczne sprawozdania finansowe (stanowiące część raportu rocznego) w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak również zgodnie z MSR, będą je sporządzać w formacie XHTML, jednostki […]

Czytaj więcej

Alert! Faktury uproszczone w JPK_VAT z deklaracją dopiero od lipca 2021!

Jest rozporządzenie przesuwające termin wykazywania odrębnie w nowym JPK_VAT z deklaracją paragonów uznawanych za faktury uproszczone przez podatników posiadających kasy fiskalne.   W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w […]

Czytaj więcej

Slim VAT podpisany i opublikowany

W Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2020 roku została opublikowana ustawa wprowadzająca tzw. pakiet Slim VAT. Jakie korzyści ma przynieść przedsiębiorcom?   Celem wprowadzenia przez resort finansów pakietu Slim VAT jest przede wszystkim „odchudzenie” procesu kalkulacji i raportowania VAT, dla ułatwienia rozliczeń podatników z fiskusem. Propozycje te zostały przygotowane w wyniku audytu rozwiązań VAT (które mają […]

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii – rekomendacje KSR

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych rządowe wsparcie i inne skutki COVID-19? Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za trudny 2020 rok? Komitet Standardów Rachunkowości przygotował rekomendacje.   Liczba wydawanych komunikatów na stronach rządowych oraz wątpliwości z ujmowaniem wsparcia z tarcz antykryzysowych w księgach rachunkowych i ich prezentowaniem w sprawozdaniach finansowych, zaskutkowały koniecznością opracowania rekomendacji przez Komitet […]

Czytaj więcej

PKWiU 2008 będzie można stosować dłużej w przypadku wybranych towarów

Trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem do końca marca 2021 roku ważności kodów PKWiU 2008 na niektóre towary. Które dokładnie?   Przedłużenie stosowania klasyfikacji PKWiU 2008 dla celów opodatkowania podatkiem VAT do 31 marca przyszłego roku ma dotyczyć m.in.: kosmetyków, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, części samochodowych, towarów objętych […]

Czytaj więcej