20 lutego posłowie przyjęli nową datę wejścia w życie przepisów dotyczących wymogu stosowania kas fiskalnych online: mają zacząć obowiązywać od 1 maja 2019 roku. Wdrożenia samych urządzeń w poszczególnych branżach ma się odbywać stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2020 roku.

 

Kasy fiskalne online będą przesyłać automatycznie, w czasie rzeczywistym (dzięki znacznikowi czasu), dane o rejestrowanych transakcjach do Centralnego Repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej, co ma służyć głównie uszczelnieniu oraz walce z luką w VAT.

Na pierwszy ogień pójdą: mechanicy, wulkanizatorzy oraz stacje benzynowe – oni będą musieli stosować kasy fiskalne online już od nowego roku. Pół roku później: hotelarze i przedstawiciele gastronomii, a także – to nowość względem wcześniejszych ustaleń – sprzedawcy węgla i podobnych stałych paliw opałowych. Na koniec: fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy, prawnicy, lekarze, siłownie i kluby fitness – oni kasy fiskalne online będą zobowiązani stosować od początku 2021 roku.

 

Usługi finansowo-księgowe ekspertów Grant Thornton, to wyższy potencjał wzrostu dla Twojego biznesu – sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić >> 

 

Harmonogram zmian

Szczegółowy harmonogram dotyczący obowiązku stosowania kas fiskalnych online, zgodnie z najnowszymi ustaleniami w tym zakresie, odzwierciedla poniższe zestawienie:

  • 1 maja 2019 r.: wejście w życie nowelizacji ustawy o VAT dot. wdrożenia kas fiskalnych online (poprzednie ustalenia celowały w datę 1 marca br., ale przesunięto termin na bardziej realny);
  • 30 czerwca 2019 r.: zakończenie sprzedaży kas z kopią papierową;
  • 1 stycznia 2020 r. kasy online obowiązkowe dla: świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dla sprzedaży: benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • 1 lipca 2020 r. kasy online obowiązkowe dla: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także dla sprzedawców węgla;
  • 1 stycznia 2021 r. kasy online obowiązkowe dla: usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w zakresie usług prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali podatnicy, np. małe sklepy detaliczne czy punkty usługowe, oferujące sprzedaż innych towarów i usług, niż w/w, nie mają wyznaczonego terminu rozpoczęcia elektronicznej ewidencji transakcji przy pomocy kas online. Zmiany mają być wdrażane stopniowo.

Aktualnie prace dotyczące wprowadzenia kas fiskalnych online znajdują się na etapie legislacyjnym – projekt nowelizacji przepisów został skierowany do drugiego czytania w Sejmie, zaplanowanego na 13 marca 2019 roku.

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj