Tarcza 4.0 czeka już tylko na podpis prezydenta

Jakie poprawki senatorów przyjęli posłowie, zmieniając rzeczywistość przedsiębiorców? Między innymi wydłużyli termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją z 1 lipca na 1 października br. Co jeszcze warto wiedzieć?

 

W piątek wieczorem Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nazywanej Tarczą Antykryzysową 4.0. Senatorowie zgłosili 126 zmian, z czego sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała 91. Sejm poparł wszystkie te poprawki w jednym głosowaniu, odrzucając pozostałych 35. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Co finalnie zmieni się dla przedsiębiorców?

 

Na temat Tarczy 4.0 pisaliśmy m.in. tutaj >> (klik).  

 

Kluczowe poprawki przyjęte przez Sejm w Tarczy 4.0

Do najważniejszych – dla przedsiębiorców – regulacji zmienionych ostatecznymi głosowaniami posłów należą m.in.:

  • wydłużenie terminu wejścia nowego JPK_VAT z deklaracją z 1 lipca na 1 października br. dla wszystkich podatników;
  • mocniejsza pozycja wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (posłowie nie zgodzili się m.in. na prawo do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego przez sąd po wniosku wierzycieli mających łącznie ponad 30% sumy wierzytelności);
  • węższa władza prezesa UOKiK nad przejęciami firm (kontroli nie będą podlegały przejęcia dokonywane przez podmioty z OECD);
  • ograniczenie odpraw z tytułu rozstania z pracodawcą (obejmie umowy cywilnoprawne; odprawa po rozwiązaniu umowy przez pracodawcę nie będzie mogła przekroczyć 26 tys. zł);
  • ulga w PIT na darowizny (np. laptopów dla szkół) będzie przysługiwała także wówczas, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego;
  • możliwość składania wniosków o postojowe dla zleceniobiorców, jeśli ich zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie;
  • doprecyzowanie, że w przypadku polecenia przez pracodawcę wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze 30 dni bez uzyskania zgody pracownika, pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Spośród pozostałych zmian warto odnotować np. brak przesunięcia wdrożenie PPK w instytucjach publicznych oraz pozostawienie przez senatorów w ustawie zmian w prawie karnym (nazywane przez opozycję „wrzutką”).

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

oprac. HZK za prawo.pl

Zobacz także

Skomentuj