Proces legislacyjny Tarczy 4.0 znów nabrał tempa. W czwartkowy wieczór projekt „przeszedł” przez Sejm z licznymi poprawkami i trafił do Senatu, który zbierze się 17 czerwca br. Co zostało, a co „przepadło” w głosowaniach?

 

Wczoraj wieczorem (tj. 4 czerwca br.) Sejm zakończył prace nad ostatnią Tarczą Antykryzysową rządu, tzw. Tarczą 4.0 (tj. ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – pierwotnie druk nr 382, finalnie druk nr 390). Sejm rozpatrzył 126 poprawek (spośród 144) zgłoszonych podczas drugiego czytania, a także trzy wnioski mniejszości (tj. poprawki odrzucone podczas prac w Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu). Posłowie przyjęli – zgodnie z rekomendacją wspomnianej komisji – 28 poprawek zgłoszonych przez PiS, natomiast pozostałe odrzucili. Jakich regulacji przedsiębiorcy powinni się spodziewać zatem w najbliższym czasie?

 

Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 4.0

Zważywszy na liczbę głosów, jakimi dysponuje partia rządząca, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w finalnej wersji tzw. Tarczy 4.0 (w aktualnym brzmieniu) znajdą się regulacje obejmujące m.in.:

 • dopłaty z BGK do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w konsekwencji pandemii koronawirusa (2 pkt proc. dla firm MSP oraz 1 pkt proc. dla pozostałych),
 • wsparcie restrukturyzacyjne i likwidacyjne dla firm małych, średnich i dużych (w tym 4 miesiące na porozumienie z wierzycielami w przypadku uproszczonej restrukturyzacji – bez konieczności występowania do sądu oraz pożyczki krótkoterminowe na 6 i 18 miesięcy, a także wsparcie na 10 lat),
 • bariery ze strony UOKiK wobec wrogich przejęć (o tym, czy dane przejęcie jest wrogie czy nie, ma decydować UOKiK, a obowiązkiem inwestorów będzie zgłoszenie urzędowi chęci nabycia danej firmy bądź udziałów w niej) oraz ochronę z mocy prawa dla kluczowych podmiotów gospodarki krajowej,
 • doprecyzowanie przepisów o dopłatach do oprocentowania (by nie stanowiły przychodu),
 • rozwiązania dotyczące rynku pracy: dalsze regulacje pracy zdalnej (choć wciąż niepełne); możliwość zawieszenia odpisu na ZFŚS; wysłania pracowników na zaległy urlop bez ich zgody; jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii; uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP w przypadku firm, których obroty spadły w wyniku pandemii, ale które nie zdecydowały się wysłać pracowników na postojowe ani zredukować im wymiaru czasu pracy; ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań (istotne gł. w przyp. spółek skarbu państwa),
 • wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. r. ż.,
 • ułatwienia dla rynku zamówień publicznych (m.in. odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z pandemią).

Pogłębione informacje i analiza zapisów Tarczy 4.0 znajdują się w artykule Jolanty Ojczyk z prawo.pl – tutaj >> (klik). 

Pozostałe zapisy Tarczy 4.0

Pośród rozwiązań Tarczy 4.0, których adresatami nie są bezpośrednio przedsiębiorcy, w ustawie znajdą się ponadto zapisy dotyczące m.in.::

 • wsparcia finansowego dla samorządów i złagodzenia rygorów w zakresie zadłużania się JST,
 • zmian dla pracowników sektora samorządowego (m.in. w zakresie możliwości tymczasowego przeniesienia ich do innej pracy),
 • wakacji kredytowych (max 3-miesięcznych) dla „frankowiczów”, którzy po 13 marca br. stracili główne źródło dochodu,
 • możliwości ubiegania się przez fundacje i stowarzyszenia o pożyczki w PUP,
 • możliwości okresowego świadczenia przez banki usług zaufania (np. wydawania podpisu elektronicznego) oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej (przy zachowaniu wymogu uzyskania przez nie określonych zezwoleń),
 • możliwości pełnienia funkcji wizytatora dla sędziów „emerytów” (w resorcie sprawiedliwości i sądach) oraz koordynatora do spraw mediacji,
 • e-rozpraw (również w sprawach karnych).

 

 

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

 

oprac. HZK za Jolanta Ojczyk, Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 4, prawo.pl, 4 czerwca 2020 r.

Zobacz także

Skomentuj