Nowy projekt MF: rozliczenie CIT do końca czerwca!

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych – wskazani w najnowszym projekcie rozporządzenia MF – będą mogli rozliczyć podatki i złożyć deklaracje do 30 czerwca br.

 

Opublikowany dzisiaj (tj. 10 marca br.) na stronie RCL projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów przewiduje wydłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (lub poniesionej straty) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (podatników CIT), a także przez podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych – o kwartał.

Nowa regulacja ma objąć wszystkich podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 roku oraz wszystkich podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się między 1 stycznia 2021 r. a 1 marca 2021 roku.

 

Regulacje dotyczące podatku CIT przed proponowaną zmianą legislacyjną

Obecnie, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) – tj. „ustawą o CIT”, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie (wg ustalonego wzoru) o wysokości dochodu osiągniętego
(straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Także w tym terminie powinni wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Uzasadnienie MF do projektu wydłużającego terminy dla wybranych grup podatników

Według resortu finansów aktualna sytuacja obowiązywania stanu epidemii uzasadnia wprowadzenie rozwiązań ułatwiających podatnikom wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Projektowane zmiany mają wejść w życie natychmiast – z dniem następującym po dniu ogłoszenia – jako korzystne dla podatników i ważne z punktu widzenia interesu państwa.

 

 

oprac. HZK za Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów i jego uzasadnienie

Zobacz także

Skomentuj