Masz problemy podatkowe wskutek pandemii? KAS ma rozwiązanie

Podatnicy mający problemy z terminowym opłacaniem podatków wskutek pandemii mogą wnioskować o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie zaległości podatkowych. Ale to nie wszystko…

 

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała 9 kwietnia br., że „wspiera podatników, którzy w związku z pandemią Covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji” szeroko udzielając „wszelkiego rodzaju ulg”.

KAS zachęca podatników (nie tylko przedsiębiorców) do korzystania z dostępnych ulg (będących, lub nie, formą pomocy publicznej i pomocy de minimis) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej. W oparciu o wspomniane przepisy podatnicy mogą wnioskować o:

 

Jak wypełnić wniosek, żeby uzyskać ulgę podatkową?

Jak informuje KAS, we wniosku dotyczącego ulgi podatkowej należy opisać indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę uzyskania pomocy, powołując się na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Wniosek powinien być kompletny i podpisany. Można go złożyć poprzez stronę biznes.gov.pl

 

 Przypominamy! W przypadku ulg stanowiących pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 200 tys. euro w przeciągu 3 ostatnich lat. Wyjątek stanowi sektor transportu drogowego towarów – w tym przypadku pomoc dla jednego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie może przekroczyć równowartości 100 tys. euro.

 

Zasady udzielania pomocy publicznej w programie pomocowym Covid-19

Notyfikowany program pomocowy Covid-19 (pt. „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”) pozwala na przyznanie nielimitowanej pomocy publicznej podmiotom spełniającym warunki ustawowe. Przedsiębiorcy mający trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą się ubiegać o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Kluczowym warunkiem uzyskania powyższego wsparcia jest spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 

Więcej informacji na te temat można znaleźć na witrynie resortu finansów – tutaj >> (klik)

 

oprac. HZK za gov.pl

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj