Alert! Sprawdź audytora! Zanim podpiszesz umowę...

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina o wadze weryfikacji uprawnień osób i podmiotów wykonujących badanie sprawozdania finansowego!

 

Agencja radzi, aby przed podpisaniem umowy na badanie sprawdzić, czy potencjalny wykonawca widnieje na liście firm audytorskich oraz jaki jest jego status w rejestrze biegłych rewidentów.

Lista firm audytorskich, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, jest dostępna pod adresem: https://pana.gov.pl/. 

 

Komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pojawił się „w związku z powziętymi przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego informacjami o wystąpieniu przypadków przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską„.

 

Status biegłego rewidenta jest opublikowany w Rejestrze biegłych rewidentów, prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod adresem: https://www.pibr.org.pl/.  

 

Jak podkreśla Agencja, usługa wykonana przez biegłego rewidenta posiadającego status „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego innego niż firma audytorska, nie stanowi (zgodnie z obowiązującymi regulacjami) usługi badania sprawozdania finansowego. Jeśli taka usługa zostanie zrealizowana przez biegłego rewidenta niewykonującego zawodu, którego jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wpisana na listę firm audytorskich, może to skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla jednostki, której sprawozdanie finansowe powinno zostać poddane ustawowemu badaniu.

 

Sprawdź usługi audytorskie Grant Thornton – ciesz się profesjonalizmem i jakością najwyższej próby! 

 

 

 

 

 

 

 

 

oprac. HZK za pana.gov.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj