Dłuższe terminy na sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe CIT za rok 2021!

Sprawozdania finansowe i zeznania podatkowe CIT za rok 2021 będzie można złożyć później – Ministerstwo Finansów przygotowało projekty stosownych rozporządzeń.

 

Resort finansów poinformował 31 stycznia br., że „wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r.”

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych zakończyły się przedwczoraj, tj. 9 lutego br. 2022 r.

Dziś (11 lutego) do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r.

 

Sprawozdania finansowe 2021 – jakie terminy?

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wydłużenie terminów dot. m.in. sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań finansowych przypadających w 2022 roku będzie dotyczyło następujących podmiotów:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – również o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

 

Potrzebujesz niezawodnego i zaufanego wsparcia w zakresie sprawozdawczości finansowej? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

Zeznania podatkowe CIT 2021 – do kiedy trzeba złożyć?

W przypadku zeznań podatkowych CIT za rok 2021 wydłużenie terminu nastąpi o 3 miesiące (tj. do końca czerwca br.) i będzie dotyczyło:

  • wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.;
  • wszystkich podatników ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem zaczyna się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2022 r.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli o kwartał więcej na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 W uzasadnieniu projektu dotyczącego wydłużenia terminów w CIT autorzy podali, że „przedłużenie to realizuje postulaty środowiska księgowych i przedsiębiorców zgłaszane w związku z Polskim Ładem. Zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji zadań”.

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj