Jak dokonać aktualizacji polityki rachunkowości w przypadku wystąpienia takiej konieczności??

Co powinna zawierać polityka rachunkowości? Kto jest odpowiedzialny za jej sporządzenie i aktualizację? Jakie są zasady dotyczące zmiany polityki rachunkowości i jak się takie modyfikacje wprowadza?   Posiadanie opisu przyjętych zasad rachunkowości, zwanego polityką rachunkowości, jest obowiązkiem podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe – niezależnie od ich wielkości i stosowanych uproszczeń. Ustawa o rachunkowości i ustawy […]

Czytaj więcej

Reklamacja – kiedy należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?

Jakie są zasady rozliczania korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Kiedy należy skorygować transakcję WNT?   W ramach transakcji nabycia towarów od kontrahentów unijnych dochodzi czasami do zdarzeń skutkujących koniecznością skorygowania podstawy opodatkowania. Przyczyny zmiany podstawy opodatkowania mogą być różne – począwszy od udzieleniu rabatu po zwrot towaru. Dla podatników wiąże się to często z problemem dotyczącym […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości – wielonarodowe przedsiębiorstwa mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Od dziś obowiązują znowelizowane przepisy UoR, wprowadzające przede wszystkim nowe obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Na czym dokładnie one polegają i co jeszcze się zmieniło w ustawie o rachunkowości?   Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, opublikowana 23 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 619 – jest to Ustawa z dnia 12 […]

Czytaj więcej

Organy podatkowe wymagają od podatników przesłania dodatkowych plików JPK!

Kiedy, od kogo i jakich dodatkowych plików JPK może żądać fiskus? Co obejmuje JPK na żądanie i ile czasu ma podatnik na jego przekazanie? Co grozi za niedostarczenie JPK na żądanie?   Obowiązkowo wysłane JPK_VAT ostatnimi czasy bywają niewystarczające dla fiskusa. Według statystyk organy podatkowe w 2023 roku pobrały od podatników prawie 15 tys. innych […]

Czytaj więcej

Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji indywidualnej? Co to jest i kiedy warto o nią wystąpić?

Przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są sformułowane w sposób niejednoznaczny, co rodzi pole do różnych interpretacji. Skutkiem tego są rosnące obawy podatników i chęć zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami – stąd rosnące zainteresowanie opiniami zabezpieczającymi.   Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał 27 lutego 2024 r. opinię zabezpieczającą (nr DKP2.8082.8.2023), która została opublikowana 16 kwietnia 2024 […]

Czytaj więcej

MF pracuje nad podniesieniem progów obowiązkowego badania sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską dotyczącą przyszłych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt nowelizacji, który ma dostosować krajowe przepisy do unijnej dyrektywy, zakłada m.in. podniesienie o 25% progów definiujących obowiązek badania sprawozdań finansowych.   Podsekretarz stanu w resorcie finansów, Jurand Drop, poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1739 z 19 marca br., że […]

Czytaj więcej

JPK CIT wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku – jaki jest etap prac?

Resort finansów konsekwentnie potwierdza, że nie planuje odroczenia wejścia w życie JPK CIT. I dalej pracuje nad przepisami. Jaki jest obecny stan założeń?   Jeszcze tyko do 28 marca można zgłaszać opinie na temat struktur logicznych dotyczących JPK CIT, tj. JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST. Wraz z uzasadnieniem należy je przesyłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl. Resort […]

Czytaj więcej

Co zrobić, żeby dobrze wybrać zewnętrznego księgowego?

Wybór księgowego nie jest łatwym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które mogą mieć wpływ na dalszą współpracę. Jednocześnie jest to jeden z najważniejszych wyborów dokonywanych na początku działalności. Co warto rozważyć w pierwszej kolejności?   Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, jeszcze przed jej rozpoczęciem powinien rozważyć komu powierzyć prowadzenie firmowej księgowości. Możliwości jest […]

Czytaj więcej

Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

Zawód księgowego wymaga ciągłego doskonalenia się i analizowania bieżących przepisów. Analizując poniżej omówioną liczbę oraz wysokość możliwych kar z UoR, KKS czy KSH, a także odpowiedzialność za podejmowane działania, bez wątpienia można określić ten zawód mianem profesji podwyższonego ryzyka.   Zawód księgowego wymaga dużej odpowiedzialności oraz precyzji, a  także skrupulatności i systematyczności. Niestety zmienność prawa […]

Czytaj więcej

Kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Kto i za co odpowiada, jeśli chodzi o prowadzenie firmowej księgowości? Jak się rozkłada odpowiedzialność prawna, gdy przekażemy prowadzenie księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu?   Przedsiębiorca zakłada firmę, i co dalej? Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle powiązane z prowadzeniem księgowości jednostki. Pozostaje jednak pytanie, kto odpowiada za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych? Właściciel firmy, kierownik jednostki, a […]

Czytaj więcej