Uchwalono zwolnienie z ryczałtu dla spółek na estońskim CIT udzielających pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy

Preferencje podatkowe dla spółek na estońskim CIT dotyczą okresu od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku i dotyczą firm przekazujących obywatelom Ukrainy szeroko rozumianą pomoc humanitarną.

 

Minister Finansów 18 marca br. podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm opodatkowanych estońskim CIT z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., poniesionych na pomoc humanitarną przekazaną w formie darowizn lub nieodpłatnych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy. Z treścią rzeczonego rozporządzenia można się zapoznać >> TUTAJ <<. Weszło w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, tj. 19 marca br., z mocą wsteczną od 24 lutego br.

 

Jakie koszty spółek na estońskim CIT poniesione na cele humanitarne zostały zwolnione z ryczałtu?

Zgodnie z brzmieniem ww. rozporządzenia zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek dotyczy osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), odpowiadających:

  • wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy,
  • wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego na rzecz podmiotów wymienionych w rozporządzeniu.

 

Interesujesz się zagadnieniem zwolnienia z ryczałtu dla spółek na estońskim CIT? Sprawdź więcej informacji w artykule >> Darowizny na rzecz Ukrainy bez podatku w spółkach ryczałtowych <<   

Jaką pomoc humanitarną objęło zwolnienie z ryczałtu?

Jak wyjaśnia MF w komunikacie z 18 marca br., zaniechanie poboru ryczałtu obejmuje „wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju”, tj.:

  • pieniężne,
  • rzeczowe
  • oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Ministerstwo Finansów podaje, że nie określa rodzajów owych świadczeń, ze względu na ich spodziewaną dużą różnorodność, zależną od indywidualnej sytuacji, z jaką mierzy się dany uchodźca.

 

„Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych”.

 

Którym podmiotom przekazywać pomoc humanitarną?

Podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani estońskim CIT (tj. ryczałtem od dochodów spółek) mogą przekazywać darowizny bądź świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy, są:

  • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj