Czynny żal – wkrótce jego skuteczność zostanie ograniczona!

Złożenie „czynnego żalu” ma być niemożliwe po rozpoczęciu czynności służbowych zmierzających do ujawnienia przewinienia skarbowego przez dowolny organ. Nie tylko przez organ ścigania. Tak zakłada nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego opracowana przez resort sprawiedliwości.

 

Czyny żal” (uregulowany przepisami art. 16 k.k.s.) to powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego o naruszeniu przez siebie przepisów podatkowych. Wymaga uregulowania wszystkich swoich zobowiązań, celem uniknięcia konsekwencji karno-skarbowych (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. >> „Czynny żal złóż przez e-Urząd Skarbowy” <<).

 

Obecnie korzystanie z instytucji czynnego żalu jest możliwe również po rozpoczęciu czynności służbowej zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego – o ile czynności te zostały podjęte przez organ inny, niż organ ścigania. Sprawca czynu może uniknąć wówczas kary, jeśli czynności te nie dostarczyły podstaw do wszczęcia w danej sprawie postępowania karnego skarbowego.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) opublikowało projekt zmieniający Kodeks karny skarbowy, który zakłada nieskuteczność zawiadomienia złożonego po rozpoczęciu czynności służbowej, w szczególności przeszukania lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przez jakikolwiek organ (zob. projektowane brzmienie art. 16 § 5 pkt 2 k.k.s.).

 

Nowelizacja znajduje się w fazie projektu. Termin wejścia w życie – po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

Sprawdź usługi Kancelarii Prawnej Grant Thornton i śpij spokojnie! 

 

 

red. Honorata Zakrzewska-Krzyś

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton, The Center of Excellence

Zobacz także

Skomentuj