Skarbówka już od 1 lipca br. zyska łatwiejszy dostęp do danych z kont bankowych podatników!

Polski Ład wprowadzi nowe uprawienia dla Krajowej Administracji Skarbowej – od 1 lipca br. skarbówka będzie mogła wymagać od banku danych z rachunku osoby fizycznej w dwóch dodatkowych sytuacjach. Jakich?

 

W obowiązującym stanie prawnym bank jest zobowiązany do przekazania – na pisemne żądanie – organom podatkowym i skarbowym, informacji o rachunku bankowym kontrolowanego lub strony postępowania podatkowego, w przypadku: (1) wszczęcia kontroli podatkowej lub (2) w toku postępowania podatkowego.

Polski Ład wprowadzi nowe uprawienia dla Krajowej Administracji Skarbowej – od 1 lipca br. skarbówka będzie mogła wymagać od banku danych z rachunku osoby fizycznej także w dwóch innych sytuacjach: (1) w trakcie postepowania przygotowawczego oraz (2) czynności wyjaśniających w sprawie karnej skarbowej.

 

Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r., w art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ujednolicają uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dostępu do informacji bankowych, w sytuacji kiedy wobec podatnika prowadzone jest przez KAS postępowanie przygotowawcze. Takie postępowanie prowadzone jest przez organy KAS jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się czynu zabronionego i – co warto zaznaczyć – po formalnym wszczęciu postepowania przygotowawczego.

Podatnicy nie powinni się obawiać wprowadzanej zmiany przepisów. Przy każdorazowym udzielaniu informacji banki ściśle przestrzegają tajemnicy bankowej, nałożonej przepisami ustawy Prawo bankowe. Dane, które są przekazywane przez banki podlegają tajemnicy skarbowej, regulowanej przez przepisy Ordynacji podatkowej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych czy wdrożenia KSeF? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj