Alert! Będzie zmiana rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF

Projektowane przepisy mają wprowadzić szczególny rodzaj uprawnień odnoszący się do jednostek scentralizowanych w ramach jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów wchodzących w skład grupy VAT.

 

W procesie legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia br., zmieniający rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak czytamy w dokumencie oceny skutków regulacji:

  • projekt wprowadza regulacje, które przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną (dodatkowe uprawnienia w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnieniami w jednostce wewnętrznej JST; osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST);
  • analogiczne rozwiązanie przewiduje się dla poszczególnych członków grup VAT w ramach danej grupy VAT.

 

Z projektem można się zapoznać >>TUTAJ<<.

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj