Przypominamy terminy podatkowe odroczone w czerwcu br. do września, października i listopada 2022 roku

Na skutek szeregu wyzwań ekonomicznych, jakie stoją obecnie przed firmami i gospodarstwami domowymi, krajowy regulator zdecydował w czerwcu br. o wydłużeniu niektórych terminów oraz obniżek i zwolnień podatkowych. Przypominamy te najważniejsze. 

 

Które terminy zostały wydłużone na okres październik-grudzień 2022 roku (lub więcej)?

 • Termin na złożenie deklaracji CIT-8E o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy został przedłużony do 30 września 2022 – przedłużenie dotyczy przypadku, w którym rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r..
 • Termin złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony:
  • do 30 września 2022 – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 20r. 22 r. do 31 grudnia 2022 (wówczas obowiązek złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przypada w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.).
 • Termin obowiązywania zwolnień z akcyzy i obniżek stawek akcyzy na paliwa i energię elektryczną zostanie przedłużony do 31 października 2022 r. (ustawa skierowana pod obrady Senatu).
 • Termin obowiązywania obniżki akcyzy na lekki olej opałowy zostanie przedłużony do 31 października 2022 r. (ustawa skierowana pod obrady Senatu).
 • Termin obowiązywania wyłączenia opodatkowania od sprzedaży detalicznej zostanie przedłużony do 31 października 2022 r. (ustawa czeka na podpis Prezydenta).
 • Termin obowiązywania obniżonych stawek VAT na paliwa, prąd i gaz został przedłużony do 31 października 2022 r. (ustawa skierowana pod obrady Senatu).
 • Termin obowiązywania obniżonej stawki 0% VAT na pomoc ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.
 • Termin na złożenie zeznania, zapłatę podatku i złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku minimalnego został przedłużony do 31 marca 2023 r. – przedłużenie dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął się 31 grudnia 2021 r. a zakończy do 30 listopada 2022 r.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

oprac. za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

mm

The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj