Jednorazowa amortyzacja w roku 2023 będzie mogła wynieść maksymalnie 241 000 złotych.

 

Zgodnie z art. 16k ustawy o CIT oraz art. 22k ustawy o PIT, suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku nie może przekroczyć 50 000 euroO wysokości tego limitu decyduje średni kurs euro ogłaszany przez NBP obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października. Zgodnie z TAB nr 191/A/NBP/2020 z 3 października 2022 roku kurs ten wynosił 4.8272, co po przeliczeniu (50 000 eur. x 4.8272 = 241 000 zł) odpowiada limitowi 241 000 zł na rok 2023.

 

Czym jest jednorazowa amortyzacja?

Przypominamy, że jednorazowa amortyzacja, to ulga wprowadzona dla przedsiębiorców, którzy mają status małego podatnika PIT i małego podatnika CIT oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności. Jednorazowa amortyzacja może być dokonywana od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ten rodzaj jednorazowej amortyzacji stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 

 Inną możliwością jednorazowej amortyzacji, która już nie stanowi pomocy de minimis i jest dostępna dla wszystkich podatników CIT i PIT, jest amortyzacja do wysokości 100 000 złotych rocznie. Dotyczy jednak tylko fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 KŚT.

 

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej poniżej 10 000 zł

Warto pamiętać, że przy określaniu limitu 50 000 euro nie bierzemy pod uwagę odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 złotych wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 16f ustawy o CIT oraz  art. 22f ustawy o PIT w przypadku, gdy wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa niż 10 000 złotych, przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednią metodę amortyzacji lub jednorazowo – w miesiącu oddania do użytkowania albo w miesiącu następnym. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku, gdy wartość składnika majątku nie jest wyższa niż 10 000 złotych, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów podatkowych w miesiącu oddania ich do użytkowania.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Mały podatnik PIT i mały podatnik CIT – dla kogo jednorazowa amortyzacja?

W roku 2023 limit dla małych podatników CIT i PIT pozostanie bez zmian i będzie dostępny pod warunkiem nieprzekroczenia w 2022 roku przychodu ze sprzedaży w wysokości 2 000 000 eur, czyli 9 654 000 zł.

 

Doświadczony Menedżer, na co dzień odpowiada za pełną obsługę księgową firm, dla których jest dedykowanym ekspertem. Posiada praktyczne umiejętności w prowadzeniu projektów typu Tax Compliance oraz obsłudze audytu ISAE 3402. Zarządza kilkuosobowym zespołem składającym się ze specjalistów i asystentów księgowości. Zawodowe doświadczenie niemal od początku zdobywała w Grant Thornton, z którym jest związana od 13 lat. W tym czasie zrealizowała dziesiątki projektów z zakresu obsługi księgowej przedsiębiorstw od małych, przez średnie, po duże, z szeregu branży.

Zobacz także

Skomentuj