Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w 2024 roku

Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2024 roku mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe w niższej wysokości, niż rok temu – jakiej?   W bieżącym roku tzw. mali podatnicy oraz podatnicy dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których łączna wartość nie przekracza 230 000 zł – […]

Czytaj więcej

Indywidualna amortyzacja nieruchomości dla MŚP w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem od stycznia 2024 roku

Ważne zmiany w amortyzacji nieruchomości dla MŚP – szybsze odpisy w gminach z wysokim bezrobociem od 2024 roku!   Od 1 stycznia 2024 roku będzie można indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), po raz […]

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT – co zmieni w amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych?

Przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP będą mogli od przyszłego roku skorzystać z opcji skrócenia okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat – w określonych przypadkach. Jakich?   W miniony poniedziałek (tj. 28 sierpnia br.) Prezydent podpisał ustawę z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym […]

Czytaj więcej

Wyłączenie amortyzacji z kosztów podatkowych: budynki i lokale mieszkalne

Od 2023 roku wyłączenie amortyzacji z kosztów podatkowych obejmuje również inwestycje w obcym budynku i lokalach mieszkalnych.   Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych i ich praw. Bez względu na to, na jakie cele są wykorzystywane.   Budynki i lokale mieszkalne […]

Czytaj więcej

Limit jednorazowej amortyzacji na rok 2023

Jednorazowa amortyzacja w roku 2023 będzie mogła wynieść maksymalnie 241 000 złotych.   Zgodnie z art. 16k ustawy o CIT oraz art. 22k ustawy o PIT, suma jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku nie może przekroczyć 50 000 euro. O wysokości tego limitu decyduje średni kurs euro ogłaszany przez NBP obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października. […]

Czytaj więcej

Alert! Jednorazowa amortyzacja ŚT (Covid-owa) tylko do końca maja! Co dalej?

Tylko do końca maja 2022 roku podatnicy mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przeznaczonych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19! A co później?   W związku ze zniesieniem stanu epidemii od 16 maja br., tylko do końca bieżącego miesiąca jest możliwe dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków […]

Czytaj więcej

Od 2026 roku odpisy amortyzacyjne tylko dla ekologicznych samochodów?

Dodatkowe wpływy z podatków czy troska o ekologię poprzez preferencje amortyzacyjne dla pojazdów niskoemisyjnych? Sejm przyjął nowelizację przepisów o elektromobilności.   Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy – który Sejm przyjął 26 października br. – dotyczący nowelizacji przepisów o elektromobilności. Dzięki niemu od 1 stycznia 2026 roku podatkowa amortyzacja niektórych firmowych samochodów może zostać […]

Czytaj więcej

Jak ustalić amortyzację środka trwałego objętego odpisem aktualizującym z tytułu trwałej utraty wartości?

W przypadku konieczności ustalenia odpisu aktualizującego wartość środków trwałych zachodzi potrzeba ustalenia nowej wartości amortyzacji tego składnika majątkowego. Z pomocą przychodzą zapisy KSR nr 4 „Trwała utrata wartości”.   Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych […]

Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o amortyzacji degresywnej

Podatnicy dokonujący zakupów środków trwałych mogą tego rodzaju wydatki zaliczyć w koszty poprzez systematyczne, planowe rozłożenie ich wartości w czasie za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i przepisy podatkowe dają podatnikowi możliwość wyboru metody amortyzacji.   Czym jest amortyzacja środka trwałego? Amortyzacja to nic innego jak ujęcie w kosztach wydatków na nabycie […]

Czytaj więcej

Czy można amortyzować psa?

W praktyce działalności gospodarczej często wykorzystywane są zwierzęta. Ciekawym i nie zawsze oczywistym zagadnieniem jest np. znaczenie psa z punktu widzenia ksiąg rachunkowych. Rzeczywistość gospodarcza pokazuje wiele przykładów związanych z użyciem psa. Począwszy od hodowli, ich zastosowanie terapeutyczne w dogoterapii, po działalność z zakresu dozoru mienia, gdzie pies ma za zadanie pełnić rolę ochroną, jednocześnie […]

Czytaj więcej