Kolejne zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych weszły w życie 13 października 2019 roku. Od tego momentu nastąpiło w nim kilka zmian. Czego dotyczą najnowsze zmiany? Czy nakładają na przedsiębiorstwa nowe obowiązki?

 

Dla przypomnienia – CRBR, to publiczny rejestr osób fizycznych sprawujących kontrolę nad podmiotem gospodarczym. Podstawą jego funkcjonowania w Polsce jest ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.).

 

Sprawdź >> Kto to jest „beneficjent rzeczywisty” <<.

 

Z czego wynika konieczność zmian w CRBR?

31 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt zmieniający Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2018 roku w sprawie wniosków o udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji. Powodem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu była konieczność integracji centralnych rejestrów wszystkich państw członkowskich, wynikająca z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r.

Zakres zmian dotyczy w szczególności rozszerzenia zakresu informacji wpisywanych we wniosku o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych, takich jak: (1) nazwa firmy, (2) nr w Krajowym Rejestrze Sądowym, (3) numer trustu we właściwym rejestrze albo inne dane pozwalające na jego identyfikację zgodnie z art. 59 pkt 1 lit. a ustawy z  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Co się zmienia w CRBR?

Jeszcze do niedawna wyszukiwanie podmiotu było możliwe jedynie wg numeru NIP, a beneficjenta po numerze PESEL lub dacie urodzenia w przypadku osób, dla których w zgłoszeniu do CRBR numer ten nie został zarejestrowany. Najnowsze rozporządzenie dotyczące tej materii umożliwia wyszukiwanie podmiotów również po wpisaniu ich numeru KRS czy nazwy firmy. Ponadto zaplanowane jest poszerzenie bazy danych o trusty, wraz z możliwością ich wyszukiwania po odpowiednich danych identyfikacyjnych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Kiedy zmiany w CRBR wejdą w życie?

Rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia, ale zmiany dotyczące trustów w wyszukiwarce wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – dostępnym tutaj >> https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj << będą widoczne od 1 stycznia 2023 roku. Fakt ten nie rodzi żadnych nowych obowiązków po stronie przedsiębiorców.

 

Sprawdź wcześniejsze >> zmiany w CRBR z 15 maja 2021 roku <<.

 

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj