Błąd na fakturze: czy nabywca może wystawić notę korygującą zmieniającą podmiot nabywający?

Czy wszystkie błędy na fakturze VAT – w tym w nazwie nabywcy – można poprawić wystawiając notę korygującą? Interpretacja Dyrektora KIS pozbawia złudzeń. 

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.136.2022.1.JK. przedsiębiorca, który jest nabywcą nie może wystawić noty korygującej zmieniającej podmiot nabywający.

 

Błędy na fakturze VAT, a nota korygująca

Podatnicy VAT są zobowiązani do poprawnego ujmowania w systemach księgowych faktur, które muszą spełniać określone wymogi formalne, np. adres oraz NIP. Błędne dane na fakturze są przeszkodą do poprawnego zaksięgowania faktury. Niektóre błędy obciążające fakturę VAT mogą być korygowane przez nabywcę poprzez wystawienie noty korygującej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w prosty sposób skorygować błędy z tytułu oczywistych omyłek. Najczęściej tym sposobem koryguje się błędny adres albo numer NIP. Jednak nie każda pomyłka może być skorygowana notą korygującą. Nie można wystawić noty korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT albo kwotę należności ogółem.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Interpretacja Dyrektora KIS w sprawie błędu w nazwie nabywcy faktury

Interpretacja o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.136.2022.1.JK przestawia przypadek, w którym został pomylony nabywca faktury, a dokładniej osoba, która wykonywała tę samą czynność, ale w dwóch różnych firmach – w spółce cywilnej oraz prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Podobieństwo nazw obu firm przyczyniło się do pomyłki – sprzedawca wpisał na fakturze jako nabywcę spółkę cywilną zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioskodawca interpretacji podatkowej chciał potwierdzić, czy może w takim przypadku wystawić notę korygującą, która zmienia firmę-nabywcę na fakturze VAT. Organ podatkowy uznał taką czynność za niedopuszczalną i wskazał, że właściwym sposobem na naprawienie błędu jest w tym przypadku wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

 

 „Nota korygująca” oraz „faktura korygująca” dotyczą innych czynności zawartych w ustawie o VAT, ale mogą być mylone. Nota korygująca jest wystawiana przez nabywcę, a faktura korygująca – przez sprzedawcę. Nabywca wystawia notę korygującą w sytuacji wystąpienia drobnych pomyłek, np. błędny adres, a faktura korygująca pozwala sprzedawcy na poprawienie większych błędów, takich jak zmniejszenie albo zwiększenie podstawy opodatkowania.


Dyrektor KIS wydający interpretację zakwalifikował pomyłkę w nazwie firmy nabywającej do kategorii błędów, które wymagają wystawienia faktury korygującej:

„skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nabywcy powinno nastąpić – zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy – poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy (…). Zatem, nie może Pan skorygować danych nabywcy poprzez wystawienie not korygujących do faktur wystawionych błędnie przez sprzedawców na inny podmiot.”

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj