Obowiązkowy KSeF i e-Faktura od 1 stycznia 2024 roku?

Od 2025 roku zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących, a paragon z NIP do 450 zł nie będzie uznawany za fakturę. Co warto wiedzieć o KSeF i e-Fakturze – obowiązkowych dla większości podatników prawdopodobnie już od 2024 roku?


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada obligatoryjne korzystanie z Karowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) oraz obligatoryjne stosowanie faktur ustrukturyzowanych (dalej: e-Faktura) już od 1 stycznia 2024 roku.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania. Jednocześnie Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w zakresie struktur logicznych e-Faktury (FA(2) i FA_RR), które będą trwały do 23 grudnia 2022 roku.

 

 Krajowy System e-Faktur jest to system teleinformatyczny, za pomocą którego wystawia się oraz otrzymuje faktury ustrukturyzowane (e-Faktury). Faktura ustrukturyzowana wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF ma ściśle określoną strukturę FA_VAT (plik .XML) i format. Krajowy System e-Faktur i e-Faktura funkcjonują od 1 stycznia 2022 roku jako rozwiązanie fakultatywne.

 

Dla kogo e-Faktury będą obowiązkowe, a dla kogo fakultatywne?

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C).

Obowiązek wystawiania e-Faktur będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Polsce. e-Fakturowaniem będą również objęci podatnicy stosujący zwolnienie podmiotowe, dostawy towarów i świadczenie usług B2C, sprzedaż objętą zwolnieniem z VAT.

Fakultatywnie z KSeF będą mogli korzystać pozostali podatnicy oraz fakultatywnie będą mogły być w KSeF wystawiane faktury VAT RR (tj. dokumentujące zakup produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych).

Dodatkowo rozwiązania zaproponowane w projekcie zapewnią współdziałanie KSeF oraz PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania w zamówieniach publicznych).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Faktury z kas rejestrujących oraz paragony-faktury znikną od 2025 roku!

Od 2025 roku będzie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Również paragon z NIP do 450 zł nie będzie już uznawany za fakturę. Aby ułatwić podatnikom znalezienie się w nowej sytuacji, resort finansów zaproponował wprowadzenie pomocniczego narzędzia, które ma umożliwiać weryfikowanie podmiotów zobowiązanych do wystawiania e-Faktur. Rozwiązaniem takim ma być dodanie do wykazu podatników (tzw. białej listy) informacji czy dany podmiot jest lub nie jest obowiązany do wystawiania faktur w KSeF.

 

Korzyści z KSeF dla podatników wg Ministerstwa Finansów

Ustawodawca wskazuje na wiele korzyści dla podatników, które mają zrekompensować im koszty poniesione na wdrożenie obowiązkowego KSeF w swoich organizacjach:

  • usługa przechowywania oraz archiwizacji faktur zapewniona przez administrację państwową,
  • brak konieczności drukowania faktur oraz ich ręcznego wprowadzania do systemów księgowych,
  • brak ryzyka zgubienia faktury,
  • zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami – wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację praktycznie w czasie rzeczywistym,
  • ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży się na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności,
  • wprowadzenie automatyzacji w procesie księgowania wpłynie na spadek liczby pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych,
  • obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone (np. rezygnacja z wystawiania duplikatów faktur czy posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty podstawy opodatkowania),
  • zmniejszenie liczby czynności sprawdzających oraz kontroli prowadzonych przez administrację skarbową,
  • szybsze zwroty podatku VAT wpłyną korzystnie na płynność finansową, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wzrost pewności nabywcy, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony.

 

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj