Płatność BLIKIEM zwalnia z kasy fiskalnej? Interpretacja Dyrektora KIS

Dyrektor KIS: nie ma obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, gdy klienci płacą za usługi za pomocą aplikacji BLIK.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ) potwierdził, że nie ma obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w przypadku, gdy klienci płacą za usługi za pomocą aplikacji BLIK.

 

Od 2022 roku obowiązek umożliwienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego

Zgodnie z art. 19a ust. 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w sytuacji, kiedy sprzedaż ewidencjonują na kasie fiskalnej (on-line, wirtualnej, z elektronicznym czy papierowym zapisem kopii). Przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.). Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji wyjaśnia, że definicja instrumentu płatniczego w ujęciu tej ustawy jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń lub technologii.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Płatność BLIKiem zwalnia z kasy fiskalnej

Wspomniana na początku interpretacja indywidualna dotyczyła podatnika, który świadczy usługi zwolnione z VAT, i którego klientami są zazwyczaj osoby fizyczne nieprowadzące dzielności gospodarczej. Przedsiębiorca przewidywał, że w najbliższym czasie jego przychody od tych osób przekroczą roczny limit 20 tys. zł. Chciał mieć pewność, że nie będzie zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej, jeżeli klienci będą mu płacić tradycyjnym przelewem bankowych lub BLIKIEM. Argumentował, że obie te formy potwierdzają jednoznacznie, jakiej konkretnej usługi dotyczy zapłata. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko podatnika oraz wskazał, że kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442). W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, wyszczególniono w poz. 37 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem m.in. banku. Nie dotyczy to usług wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

Dyrektor KIS przypomniał, że warunkiem zwolnienia, o którym mowa w poz. 37, jest to, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Podsumowując, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy za pomocą aplikacji BLIK spełnia warunek płatności za pośrednictwem banku i tym samym zwalnia podatnika z kasy fiskalnej.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj