Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe dotyczące wdrożenia składu VAT – nowej instytucji w polskim porządku prawnym. Do rozmów zaproszeni są przedstawiciele branż, dla których składy VAT mogą się okazać interesującym rozwiązaniem.

 

Zgodnie z unijnymi regulacjami państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienie z VAT dla wybranych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnienie to może obejmować m.in.:

  • dostawy towarów do składów celnych,
  • dostawy towarów do składów innych niż celne,
  • dostawy towarów do obszarów wolnocłowych.

Jak informuje resort finansów, Polska dotychczas wdrożyła jedynie niektóre z rozwiązań dopuszczalnych przez dyrektywę VAT we wspomnianym zakresie. Obecnie trwają prace nad możliwością wdrożenia składu VAT.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Korzyści z wdrożenia składu VAT

Ministerstwo Finansów przekonuje, że doświadczenia innych państw członkowskich UE wskazują, iż procedura składu innego niż celny – tzw. składu VAT (art. 154 – 163 dyrektywy VAT) – może być „zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw”. Instytucja ta może bowiem „stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego”.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące możliwości wprowadzenia składu VAT na polskim gruncie prawnym.

 

 UWAGA! Opinie i uwagi do przedłożonej przez MF koncepcji, razem ze szczegółowym ich uzasadnieniem, można zgłaszać do 3 kwietnia br. w formie elektronicznej na adres: skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl.

 

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj