Jakie skutki podatkowe niesie przekroczenie limitu ryczałtu w trakcie roku? 

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do opodatkowania ryczałtem wskutek przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do tej formy opodatkowania?

 

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Trzeba pamiętać, że istnieje limit przychodów, który uprawnia do korzystania z tego rodzaju opodatkowania.

  • Co dzieje się w przypadku przekroczenia tego limitu w trakcie roku podatkowego?
  • Czy przedsiębiorca traci prawa do opodatkowania ryczałtem od momentu przekroczenia limitu?

 

Prawo do ryczałtu

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej – jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Kwotę tego limitu, wyrażoną w euro, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Oznacza to, że dla 2023 roku limit ryczałtu wynosi 9 654 400 zł.

 

Przekroczenie limitu – kiedy utrata prawa do ryczałtu?

W myśl obowiązujących przepisów, przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie skutkuje natychmiastową utratą prawa do opodatkowania ryczałtem. Zmiana formy opodatkowania następuje dopiero od początku następnego roku podatkowego. Potwierdza to także interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 25 sierpnia 2023 r. o sygnaturze: 0113-KDIPT2-1.4011.469.2023.1.HJ.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj