7 zmian w zakresie limitów w sprzedaży e-commerce i imporcie towarów w 2024 roku

W 2024 r. będą obowiązywały niższe limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów wobec 2023 r., mające odpowiadać dynamicznemu rozwojowi branży e-commerce i zmianom potrzeb dotyczących importu towarów. Co dokładnie się zmieni dla przedsiębiorców?

 

W 2024 roku planowane są znaczące korekty w obszarze limitów dotyczących e-commerce i importu towarów. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) określa konkretne limity wyrażone w euro. Limity te przelicza się na złote według kursu wymiany euro, który jest ogłaszany przez Europejski Bank Centralny (EBC). Kurs ten jest ustalany w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs z 2 października 2023 roku (pierwszy roboczy dzień października) opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) wyniósł 4.6123 PLN.

 

7 zmian w obszarze limitów dotyczących e-commerce i importu towarów

Poniżej przedstawiamy spis 7 zmian obejmujących m.in. dozwolone limity i zwolnienia z podatku, które będą obowiązywały od 2024 roku w sprzedaży e-commerce i imporcie towarów.

 

 • 1. Zgodnie z art. 7a. ust. 1 ustawy o VAT, jeśli podatnik ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej, nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej 150 euro wyrażonej w złotych (w 2024 roku: 692 PLN), poprzez wykorzystanie interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne narzędzia, to taka sprzedaż uważana jest za dostawę dokonaną przez tego podatnika.

 

 • 2. Ze zwolnienia z podatku korzysta import towarów, z wyjątkiem tych opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej równowartości 150 euro złotych (w 2024 roku- 692 PLN). Warunki zwolnienia obejmują:
  • deklarację podatku od wartości dodanej należnego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych w procedurze szczególnej w rozdziale 9;
  • przekazanie organowi celnemu ważnego numeru identyfikacyjnego VAT, zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom.

 

 • 3. Zwolnienie od podatku obejmuje import prezentów zwyczajowo wręczanych z okazji zawarcia małżeństwa przez osoby, o których mowa w ust. 1, przesyłanych przez osoby zamieszkujące w państwie trzecim. Warunkiem jest, że wartość każdego prezentu nie przekracza równowartości 1000 euro wyrażonej w złotówkach (w 2024 roku: 4612 PLN).

 

 • 4. Zwolnienie z VAT dotyczy importu towarów, które są umieszczone w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczone dla innej osoby fizycznej na terenie kraju. Warunkiem jest, że wartość przesyłki nie przekracza równowartości 45 euro wyrażonej w złotych (w 2024 roku: 208 PLN). Aby skorzystać z tego zwolnienia, przesyłka musi spełniać następujące kryteria:
  • ilość i rodzaj towarów nie wskazują na charakter handlowy;
  • odbiorca nie musi płacić opłat nadawcy w związku z dostawą przesyłki;
  • przesyłka ma charakter okazjonalny.

 

 • 5. Zwolnienie z VAT obejmuje import towarów, które podróżny przewozi w swoim osobistym bagażu z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Aby skorzystać z tego zwolnienia, towarów tych nie można traktować jako towarów handlowych, a ich łączna wartość nie może przekraczać równowartości 300 euro (w 2024 roku: 1384 PLN). Jednak w przypadku podróżnych korzystających z transportu lotniczego i morskiego, wartość ta może wynosić 430 euro (w 2024 roku: 1983 PLN).

 

 • 6. W momencie kiedy mowa o „sprzedaży na odległość towarów importowanych”, oznacza to sprzedaż towarów importowanych z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (w 2024 roku- 692 PLN), wyrażonej w złotych.

 

 • 7. W przypadku importu towarów, z wyjątkiem towarów podlegających akcyzie, będących przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczających 150 euro (w 2024 roku: 692 PLN), zakończonych na terytorium kraju, „osoba odpowiedzialna za pobór podatku” może zadeklarować podatek pobrany z tytułu importu towarów w miesięcznych deklaracjach.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj