MF chce wprowadzić globalny podatek minimalny BEPS 2.0

Kogo obejmą projektowane przepisy ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym i kiedy?

 

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład dużych międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych – wynika z opisu ww. projektu zamieszczonego 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe regulacje mają zostać przyjęte przez rząd w trzecim kwartale tego roku i wejść w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2025 roku. Prace są ponoć zaawansowane i pierwszy projekt powinien się ukazać na wiosnę oraz podlegać społecznym konsultacjom. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Sprawdź także >> Globalny podatek minimalny – nowe wyzwania dla podatników << 

 

System globalnego podatku minimalnego

Projekt implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (o rocznym obrocie w wysokości minimum 750 mln euro na poziomie skonsolidowanym), która obowiązuje w Unii od 1 stycznia 2024 roku (Dz.U.UE.L.2022.328.1). Jej celem jest wdrożenie w krajach Wspólnoty globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania („zasad GloBE”) – głównej części tzw. Filaru II OECD. Na podstawie tych zasad ma obowiązywać w całej UE minimalny poziom efektywnego opodatkowania działalności gospodarczej w wysokości 15%.

 

Planowane są trzy rodzaje podatku wyrównawczego

Wprowadzany projektem system globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  1. globalny podatek wyrównawczy – w dyrektywie jako zasada włączenia dochodu do opodatkowania (dalej jako: IIR);
  2. krajowy podatek wyrównawczy – zależnie do kontekstu także z przymiotem „kwalifikowany” (QDMTT);
  3. podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków – w dyrektywie jako zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (dalej jako: UTPR).

 

Globalny podatek wyrównawczy (IIR)

Globalny podatek wyrównawczy (IIR) nakłada obowiązek zapłacenia odpowiedniego podatku wyrównawczego, co do zasady, na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie. W założeniach tego systemu można doszukać się podobieństw do funkcjonującego w wielu państwach, w tym w Polsce, reżimu opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych. Jednostka dominująca grupy, w jurysdykcji w której ma siedzibę, powinna zapłacić podatek wyrównawczy od swoich nisko opodatkowanych jednostek zależnych w innych jurysdykcjach.

 

Krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT)

Krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) działa w sposób podobny do IIR, ale różni się tym, że prawo do poboru podatku wyrównawczego zostaje w państwie, w którym znajdują się nisko opodatkowane jednostki składowe grupy, a więc najczęściej, będzie on płacony w tej jurysdykcji, gdzie ulokowany został nisko opodatkowany dochód (a niekoniecznie tam, gdzie jest jednostka dominująca). Względem standardu OECD, IIR i QDMTT zostało rozszerzone w dyrektywie na duże grupy krajowe, czyli grupy jednostek operujące na terenie wyłącznie jednego państwa członkowskiego.

 

Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR)

Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków UTPR nakłada obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego od jednostki dominującej, na jednostki z grupy znajdujące się w danej jurysdykcji, w sytuacji gdy ta jednostka dominująca działa w innej jurysdykcji, w której nie ma IIR.

 

Jaki jest cel wprowadzenia globalnego podatku minimalnego?

Powodem wprowadzenia tzw. globalnego podatku minimalnego jest konieczność skuteczniejszego przeciwdziałania agresywnemu planowaniu podatkowemu oraz sprawienie, by międzynarodowe korporacje i duże krajowe grupy kapitałowe były opodatkowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bez nieograniczonych możliwości przenoszenia zysków. Dzięki temu rozwiązaniu największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania. Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15%, na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy (ang. top-up tax).

 

 Termin na wprowadzenie w życie przepisów o międzynarodowym podatku minimalnym na poziomie państw członkowskich UE upłynął z końcem grudnia 2023 roku. Aktualnie dziewięć państw, w tym Polska, nie dostarczyło jeszcze europejskim władzom wykonawczym szczegółów dotyczących wdrożenia omawianej dyrektywy do krajowego porządku prawnego. W takiej sytuacji Komisja Europejska ma prawo wszczęcia formalnej procedury naruszeniowej wobec państwa członkowskiego – i to właśnie nastąpiło 21 stycznia br. (KE rozpoczęła procedurę dotyczącą uchybień we wdrożeniu dyrektywy na podstawie art. 258 TFUE). Procedura ta obejmuje kilka etapów przewidzianych w traktatach unijnych, a każdy z nich kończy się formalną decyzją. Stąd zapewne pośpiech wśród pracowników Ministerstwa Finansów.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat omawianego projektu można się zapoznać również na stronie resortu finansów >> TUTAJ <<.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do kontaktu w celu omówienia, jak nowe regulacje wpłyną na Państwa obowiązki – nie tylko w zakresie ewentualnej konieczności uregulowania dodatkowych zobowiązań podatkowych (zarówno w Polsce, jak i za granicą), ale także dostarczania wymaganych danych do obliczenia efektywnej stawki podatkowej oraz bieżących kalkulacji.

red. Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj