Czy pracodawca może odliczyć VAT od okularów dla pracownika i zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych?

Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika, a sfinansowanych przez firmę? Czy może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP)?

 

Prawo pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z nich jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W szczególności dotyczy to wyposażenia pracowników w okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania na danym stanowisku pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika, a sfinansowanych przez pracodawcę? Czy można taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do zwrotu pracownikowi pieniędzy za okulary?

Pracownik pracujący przy komputerze ma prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy, jakie wydał na okulary korekcyjne bądź soczewki kontaktowe, jeśli:

  • użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  • potrzebę stosowania szkieł korekcyjnych wykażą badania okulistyczne przeprowadzone przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

Czy można odliczyć VAT od okularów lub soczewek kupionych dla pracownika?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających m.in. z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zasadniczo to pracownik dokonuje zakupu okularów i prawo do rozporządzania okularami jako właścicielowi przysługuje pracownikowi, a pracodawca finansuje lub współfinansuje zakup. Tym samym, to pracownik posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel i w istocie rzeczy jest ich właścicielem. Okulary są indywidualnie dobrane do potrzeb danego pracownika na podstawie jego badań lekarskich.

Powyższe oznacza w praktyce, że pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy faktura została wystawiona na pracownika czy na pracodawcę.

 

Czy koszty kupna okularów dla pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Omówione powyżej wydatki na ochronę pracowniczego wzroku są klasyfikowane w podatku dochodowym jako tzw. koszty pracownicze, podlegające rozliczeniu w kosztach podatkowych. Ich ponoszenie jest bowiem wynikiem realizacji ustawowego obowiązku, w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

 

 Bez względu na okoliczności – zarówno dla zastosowania zwolnienia po stronie pracownika, jak i dla możliwości rozliczenia omawianych wydatków w kosztach firmowych – nie jest istotny sposób dokumentowania tych wydatków, tj. czy zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych potwierdzony zostanie fakturą wystawioną na pracownika czy na pracodawcę.

 

Outsourcing finansowo-księgowy

Potrzebujesz wsparcia w zakresie finansowo-księgowym? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj