Od 1 stycznia 2017 zmiana limitu na firmowe płatności gotówkowe

Do dnia 31 grudnia 2016 roku w Polsce obowiązuje limit transakcji gotówkowych  między firmami w wysokości 15 tys. euro, a od nowego roku limit ten zmieniono na 15 tys. zł. Wskazano, że zgodnie z uzasadnieniem do przyjętych rozwiązań, wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto mają zapobiegać nierealizowaniu przez przedsiębiorców w należyty […]

Czytaj więcej

Od 2017 r. VAT kwartalny tylko dla małych podatników

  Sejm uchwalił 1 grudnia 2016 r. tzw. „dużą” nowelizację ustawy o VAT. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2017  r.  Jedną ze zmian jest likwidacja kwartalnych rozliczeń w VAT.  Zgodnie z nową treścią art. 99 ustawy o VAT kwartalnie mogą rozliczać się tylko mali podatnicy, nie będzie też  możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla […]

Czytaj więcej

Jakie zmiany w ZFŚS zbliżają się dziarskim krokiem z nowym 2017 rokiem?

Z projektu ustawy, przedłożonego przez ministra rozwoju i finansów, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 wynika, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Powyższe oznacza, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, na podstawie którego będzie ustalało się wysokość odpisów na zfśs będzie w […]

Czytaj więcej

Rok podatkowy a kalendarzowy

Czy rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym? Czy zawsze trwa 12 miesięcy? Co do zasady rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Co do zasady, gdyż przepisy przewidują różne wyjątki od tej reguły, które zostały opisane poniżej. Rok podatkowy to 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych Ogólna definicja roku podatkowego jest zawarta w art. 11 ustawy z […]

Czytaj więcej

Wypłata dywidendy to obowiązki dla służb księgowych w firmie

Spółka, która wypłaca dywidendę lub zaliczkę na jej poczet musi pamiętać o pobraniu należnego podatku dochodowego, a także dopełnieniu pewnych obowiązków informacyjnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Oczywiście w praktyce zdarzają się sytuacje – i […]

Czytaj więcej

Kiedy wybrać biegłego rewidenta?

Ostatni kwartał to odpowiedni moment, aby zastanowić się nad tym, czy sprawozdanie finansowe jednostki za dany rok podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to jest to właściwy okres na dokonanie jego wyboru. Termin wyboru Ustawa o rachunkowości (UoR) nie wskazuje wprost i bezpośrednio terminu, w jakim należy dokonać wyboru biegłego rewidenta i […]

Czytaj więcej

Podatek od sprzedaży detalicznej pod znakiem zapytania

Minister Finansów na konferencji prasowej w dniu 20 września 2016 r. zapowiedział, że zawiesza  pobór podatku od sprzedaży zagranicznej. Jednak podatek powróci od 1 stycznia 2017 r. w zmienionej formie. Przypomnijmy, że z dniem  30 lipca 2016 została podpisana ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej.  Ustawa obowiązywała od 1 września 2016 r. Zgodnie z ustawą o […]

Czytaj więcej

„Gapowe” z vat-em czy bez vat-u?

Mimo iż okres urlopowy mamy już za sobą to przedsiębiorcy prowadzący hotele i pensjonaty będą mieli do czynienia z klientami, którzy w ostatnim momencie rezygnują z rezerwacji, gubią klucze albo pozostawiają hotel w fatalnym stanie. W tym momencie pojawia się refleksja jak rozliczać związane z takim zachowaniem opłaty karne? Polskie organy podatkowe zajmują stanowisko korzystne […]

Czytaj więcej

Wynagrodzenia zarządów spółek Skarbu Państwa do korekty?

Z dniem 9 września 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, określające na nowo kształt wynagrodzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wynagrodzenia osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi oraz państwowymi oraz samorządowymi osobami prawnymi nadal kształtuje ustawa […]

Czytaj więcej

Urządzenie przemysłowe a podatek u źródła

Firma z siedzibą w Polsce podpisała umowę leasingu z zagranicznym przedsiębiorcom. Przedmiotem leasingu jest urządzenie przemysłowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy korzystający jest płatnikiem podatku u źródła? Co mówią przepisy? Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody nierezydentów uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osiągnięte […]

Czytaj więcej