Alert! Sejm uchwalił CIT dla spółek komandytowych, tzw. estoński CIT, SLIM VAT i inne zmiany podatkowe!

Dziś Sejm przegłosował szereg zmian podatkowych, w tym: CIT dla spółek komandytowych, estoński CIT, SLIM VAT, nowe zasady rozliczeń dla spółek nieruchomościowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej czy konieczność upubliczniania strategii i polityki podatkowej.

 

Podczas posiedzenia Sejmu 28 października br. posłowie przyjęli dużą nowelizację przepisów dotyczących podatków dochodowych. Większością 232 głosów przeciw 215 oraz 1 wstrzymującemu się, uchwalili nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, zwany potocznie projektem SLIM VAT.

 

UWAGA! Fakt, że Sejm uchwalił ww. przepisy nie musi jeszcze oznaczać, że wejdą w życie w takim kształcie, choć wiele na to wskazuje. Ekspert Grant Thornton Małgorzata Samborska przypomina, że zakładając iż Senat będzie miał jednak jakieś uwagi, to ustawa ta najwcześniej 26 listopada trafi z powrotem do Sejmu (pierwsze zaplanowane posiedzenie Senatu przewidziano na 25-27 listopada). Raczej nie ma co liczyć na to, że nie zostanie uchwalona przez Sejm, jednak będzie się to znowu odbywało w ostatniej chwili, co daje podatnikom bardzo mało czasu na przygotowanie. Żeby takie zmiany mogły zostać wprowadzone w życie od nowego roku, rząd ma czas tylko do końca listopada br. na ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw, po uprzednim zatwierdzeniu przez obie Izby i podpisaniu przez Prezydenta.

 

Zmiany w CIT, PIT, ryczałcie itd.

CIT dla spółek komandytowych: ma wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku, ale dla chętnych od 1 maja 2021 roku; rozszerzeniu uległ zakres szacowania wartości transakcji; podniesiono limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniający do preferencyjnej stawki 9% CIT – z 1,2 do 2 mln euro (więcej na ten temat tutaj >>).

Estoński CIT: projekt został przyjęty w rządowej wersji, mocno ograniczającej grono firm uprawnionych do tego rozwiązania – w tym wyeliminował np. spółki komandytowe (więcej na ten temat m.in. tutaj >>).

Nowe zasady rozliczeń dla spółek nieruchomościowych (więcej na ten temat niebawem, ostatnio pisaliśmy o zmianach dla spółek nieruchomościowych tutaj >>).

Znaczące ograniczenie ulgi abolicyjnej dla osób pracujących poza granicami Polski – nowy limit wyniesie 1360 zł (nie dotyczy on dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw).

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej: dla podatników, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły równowartość 50 mln euro oraz grup kapitałowych (PGK) – niezależnie od wartości osiąganych przez nie przychodów.

Możliwość rozliczania PIT w formie ryczałtu: zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.; podniesiono limit przychodów uprawniający do skorzystania z tego rozwiązania – z 250 tys. do 2 mln euro; zmniejszono wysokość niektórych stawek ryczałtu.

Inne wybrane zmiany: wydłużenie obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych tarczami antykryzysowymi (m.in. darowizny przedsiębiorców na walkę z pandemią czy ulgi badawczo-rozwojowej na walkę z COVID-19).

SLIM VAT: zmiany przewidziane od początku nowego roku będą dotyczyły m. in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców – w większości zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców (więcej na temat zmian w SLIM VAT – tutaj >>).

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z naszymi ekspertami finansowo-księgowymi >>  

 

Zmiany podatkowe mimo apeli środowisk biznesowych

Według wiceministra finansów głównym celem przegłosowanych dziś zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz przeciwdziałanie wyprowadzaniu środków finansowych do rajów podatkowych. Zdaniem przedstawicieli biznesu ww. zmiany mają charakter wyłącznie fiskalny. Wiele organizacji reprezentujących przedsiębiorców (w tym Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich etc. oraz indywidualne podmioty) zrzeszyło się, by przekonać rządzących do odstąpienia od planowanych zmian. W wystosowanym apelu stwierdzili:

„Nakładanie dodatkowych obciążeń podatkowych tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy przedsiębiorstwa walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy, na 4 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku, jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców!”

Teraz przegłosowanymi przepisami przez Sejm zajmie się Senat.

 

 

Zobacz także

Skomentuj