Weszło w życie rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT!

Obniżony VAT na darowizny wyrobów medycznych i nieodpłatne usługi remontowo-modernizacyjne w budynkach podmiotów leczniczych, a także na dostawy środków związanych z rolnictwem, wszedł w życie.

 

Dziś, tj. 23 czerwca 2021 roku, weszło w życie rozporządzenie opublikowane dzień wcześniej, dotyczące towarów i usług, dla których czasowo można zastosować obniżoną stawkę podatku VATw określonych okolicznościach.

Czasowe obniżenie stawek VAT będzie możliwe w dwóch terminach i dwóch stawkach. Z treścią rozporządzenia poruszającego to zagadnienie można się zapoznać w Dzienniku Ustaw – tutaj (klik) >>. Kluczowe informacje zawarliśmy poniżej.

 

VAT obniżony do 0% – można stosować do 31 grudnia 2021 roku

Obniżenie stawek VAT do stawki zerowej jest możliwe w terminie do 31 grudnia br. w dwóch przypadkach:

  1. darowizn wyrobów medycznych – jeśli trafią do organizacji pożytku publicznego na podstawie pisemnej umowy zawartej między stronami, a OPP jako pośrednik nieodpłatnie przekaże otrzymane towary na rzecz podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
  2. nieodpłatnego świadczenia usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych w budynkach podmiotów leczniczych; usługodawca musi zawrzeć pisemną umowę o realizacji tych usług z OPP i posiadać potwierdzenie od podmiotu leczniczego, że prace zostały wykonane.

 

VAT obniżony do 8% – można stosować do 30 kwietnia 2022 roku

Czasowe obniżenie stawek VAT do 8% jest możliwe – poza dwiema wyżej wymienionymi sytuacjami – również w przypadku dostaw środków związanych z rolnictwem. Szczegółowe informacji na ten temat posiadają doradcy podatkowi Grant Thornton oraz eksperci Departamentu Outsourcingu finansowo-księgowego.

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

oprac. HZK za The Center od Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj