Alert! 30 czerwca upływają ważne terminy! Wiesz jakie?

Dotyczy Cię zgłoszenie do CRPA, roczne zeznanie i informacja CIT albo sprawozdanie finansowe? Przypominamy ważne terminy upływające 30 czerwca 2021 roku!

 

Oto – w telegraficznym skrócie – terminy wybranych obowiązków przedsiębiorców, które upływają 30 czerwca 2021 roku:

  • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) i uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o informacje, które wcześniej nie były wymagane (obu zgłoszeń można dokonywać jedynie poprzez PUESC); więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj >> (klik);
  • złożenie zeznania rocznego CIT-8, CIT-8AB za rok, który zakończył się między 1 grudnia 2020 roku a 28 lutego 2021 roku;
  • złożenie informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 – w przypadku spółek kapitałowych, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT), gdy pierwszy rok opodatkowania w tej formie rozpoczął się między 1 stycznia a 1 marca 2021 roku;
  • sporządzenie sprawozdania finansowego – w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy, tj. które muszą sporządzić sprawozdania finansowe za rok 2020 nie później niż 30 czerwca br. (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym); sprawozdanie finansowe ma obowiązek podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (nadal nie zostały uchwalone zmiany przepisów wprowadzające możliwość podpisania tego sprawozdania tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego).

 

Potrzebujesz sprawdzonego narzędzia do sprawozdań finansowych? Poznaj e-sprawozdania Grant Thornton! 

 

oprac. HZK za The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj