Prekonsultacje SLIM VAT 3 wystartowały

Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje SLIM VAT 3 – trzeciego pakietu mającego ograniczyć formalności i ułatwić fakturowanie w zakresie podatku VAT. Opinie dotyczące ponad 20 zaproponowanych rozwiązań można zgłaszać do 23 lutego 2022 roku.

 

AKTUALIZACJA: 11 lutego 2022

 

Pakiet najnowszych propozycji resortu finansów – SLIM VAT 3 – ma usunąć szereg przestarzałych i zbędnych już obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

 

Zaproponowaliśmy usunięcie lub redukcję długiej listy niepotrzebnych obowiązków, które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS, wiele z nich nie ma już racji bytu. Przede wszystkim proponujemy rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów. Obecnie jest to możliwe w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Austrii, Niemczech i Portugalii. Polska dołączając do tego grona znacznie ułatwi deklarowanie unijnych zakupów. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu – wylicza wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Jakie rozwiązania oferuje SLIM VAT 3?

Pakiet nowych propozycji uproszczeń w podatku od towarów i usług obejmuje m.in.:

 • zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, w przypadku gdy podatnik otrzyma całość/część zapłaty z tyt. zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), względem czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał;
 • brak wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tyt. unijnych nabyć towarów;
 • modyfikacje dotyczące proporcji VAT i ich korygowania;
 • wprowadzenie nowych zasad dot. przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
 • zwiększenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika – z aktualnych 1,2 mln euro do 2 mln euro;
 • rozszerzenie zakresu niektórych zwolnień z VAT;
 • ujednolicenie i konsolidację wiążących informacji stawkowych (WIS);
 • zniesienie obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
 • obniżenie sankcji w podatku VAT;
 • zmiany w zakresie split payment (mechanizmu podzielonej płatności) – środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane także na zapłatę np. podatku od sprzedaży detalicznej czy podatku tonażowego;
 • ułatwienia w pakiecie VAT E-Commerce.

Prekonsutacje SLIM VAT 3 wydłużone do 23 lutego 2022

Jak informuje resort finansów, prekonsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i opinie należy zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 23 lutego, a nie do 14 lutego br., jak zakładał pierwotnie resort finansów (w przypadku osób fizycznych warunkiem uwzględnienia opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych). MF prosi o przesyłanie dokumentów w postaci edytowalnej.

 

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Skorzystaj z outsourcingu finansowo-księgowego Grant Thornton >>  

 

 

oprac. HZK za MF

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj