Bliżej do możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania za rok 2022?

Czy podatnicy mają prawo oczekiwać, że zmiana reguł prawnopodatkowych w ciągu roku będzie skutkowała możliwością ponownego wyboru formy opodatkowania? MF jeszcze w lutym wykluczało taką możliwość, teraz rozważa taką ewentualność.

24 marca br. rząd ogłosił daleko idące zmiany w podatkach – przede wszystkim obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla pierwszego progu skali podatkowej, likwidację ulgi dla klasy średniej oraz zmiany zasad obliczania składki zdrowotnej przez podatników na tzw. liniówce, ryczałcie oraz karcie podatkowej. Zmiany mają wejść w życie w lipcu br. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku. Tymczasem do 21 lutego przedsiębiorcy mieli możliwość wyboru formy opodatkowania w bieżącym roku podatkowym. Na wydłużenie tego terminu nie zgodził się resort finansów jeszcze w lutym, mimo postulatów przedsiębiorców i ekspertów. Po wejściu w życie zapowiedzianych zmian może się okazać, że wybrany przez przedsiębiorców sposób opodatkowania okaże się mniej korzystny. Do 2 kwietnia br. miały trwać zapowiedziane przez rząd konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Jednakże rozmowy odbywały się także w minionym tygodniu. Jakie były ich skutki?

 

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton >> 

 

Przedsiębiorcy i eksperci apelują o możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania

W ubiegły piątek, tj. 8 kwietnia br., odbyło się spotkanie wiceministra finansów Artura Sobonia z szefami największych biznesowych organizacji w Polsce. Gospodarzem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), która obecnie przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości. Jak podała FPP w najnowszym komunikacie, tematem rozmów były zmiany w tzw. Polskim Ładzie zaproponowane przez resort finansów 24 marca br.

Wśród poruszonych zagadnień znalazła się w szczególności kwestia możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców, którzy w oparciu o dotychczasowe przepisy zdecydowali się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, a dla których po wprowadzonych zmianach bardziej opłacalny może stać się skala podatkowa – podała FPP w piątkowym komunikacie.

Także w piątek Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, spotkał się z kilkudziesięcioma firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Podczas spotkania – jak podała Konfederacja Lewiatan – strony rozmawiały m.in. na temat możliwości zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców po zakończeniu bieżącego roku podatkowego, różnych ulg (w tym prowzrostowej), ewentualnego odroczenia podatku minimalnego czy korekt w CIT.
Wcześniej w minionym tygodniu z takim samym postulatem wystąpili doradcy podatkowi, księgowi i biura rachunkowe. Wystosowali do premiera list otwarty, w którym zaapelowali o możliwość rewizji wybranej formy opodatkowania za rok 2022. We wspomnianym liście Krajowa Izba Biur Rachunkowych napisała m.in.:

„Zwracamy uwagę, że proponowane przez Państwa zmiany mogą zmienić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Może okazać się, że w indywidualnych przypadkach zmieni się, wybrana przez podatnika na początku roku, optymalna forma opodatkowania biznesu. Szanując uczciwą regułę niezmieniania zasad gry w trakcie jej trwania, uważamy, że koniecznością stało się umożliwienie podatnikom dokonywania wyboru formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, a nawet w określonym terminie po jego zakończeniu”

Dzień wcześniej z analogicznymi uwagami wystąpił Business Centre Club pisząc, że projekt zmian pogłębia niesprawiedliwe opodatkowanie osób fizycznych, wzmacnia klin podatkowy, a niektóre jego zapisy naruszają Konstytucję (w szczególności w odniesieniu do likwidacji ulgi dla klasy średniej co jest wprowadzeniem niekorzystnych dla niektórych podatników zmian w ciągu roku podatkowego). W związku z powyższym eksperci BCC napisali m.in.:

BCC domaga się zapewnienia możliwości możliwość wstecznej zmiany wyboru formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku, aby przedsiębiorcy mogli świadomie wybrać bardziej korzystną formę opodatkowania. Żaden z podatników w momencie dokonywania tego wyboru nie może mieć i nie ma pewności co do tego, w jaki sposób będzie kształtowała się jego struktura przychodów i kosztów w trakcie kolejnych miesięcy roku podatkowego. Taka zmian będzie kołem ratunkowym dla biznesu, ponieważ nie mając wiedzy na temat kosztów i przychodów, błąd w wyborze formy opodatkowania może w skrajnych przypadkach oznaczać nawet bankructwo.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Czy MF zgodzi się na wsteczny wybór formy opodatkowania za rok 2022?

Po spotkaniu wiceministra finansów Artura Sobonia z 8 kwietnia br. z Radą Przedsiębiorczości FPP napisało w komunikacie: Ministerstwo Finansów wyraziło otwartość na uwzględnienie przynajmniej części zgłoszonych postulatów”.

Z kolei Jarosław Szatański po spotkaniu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan poinformował, że resort finansów uwzględni wiele uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych projektu zmian podatkowych.

Z kolei dwa dni wcześniej, 6 kwietnia, wiceminister finansów Artur Soboń przyznał w Radiu Puls: Rozważamy wprowadzenie możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców”. Wiceminister dodał, że taka możliwość mogłaby się pojawić na zakończenie roku. Czyli w praktyce podatnicy mogliby ponownie wybrać formę opodatkowania przy składaniu deklaracji PIT, z kolei od lipca mogliby płacić zaliczkę na podatek według nowo wybranej formy rozliczenia, co później wykazaliby w rocznym zeznaniu.

Teraz piłka jest na połowie resortu finansów.

 

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj