MF w styczniu br. przedstawiło wstępny projekt trzeciego pakietu uproszczeń w podatku VAT – Slim VAT 3. Zmiany powinny wejść w życie w IV kwartale 2022. Jakie rozwiązania się w nim znajdują?

 

Prekonsultacje dotyczące trzeciego pakietu zmian w VAT, mającego na celu uproszczenie i ułatwienie rozliczenia podatku od towarów i usług, zakończyły się 23 lutego br. (pisaliśmy na ten temat TUTAJ >> Prekonsultacje SLIM VAT 3 wystartowały <<). Generalnie zmiany w Slim Vat 3 mają dotyczyć siedmiu obszarów, określanych przez MF jako:

 1. poprawa płynności finansowej firm,
 2. VAT w obrocie międzynarodowym,
 3. szerszy zakres zwolnień z VAT,
 4. mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT,
 5. prostsze fakturowanie i mniej obowiązków,
 6. obniżanie sankcji VAT,
 7. konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych.

Pakiet Slim Vat 3 ma wejść w życie pod koniec bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami resortu finansów.

 

Co zawiera projekt ustawy o Slim VAT 3?

Poniżej – w telegraficznym skrócie – lista zmian przygotowanych przez Ministerstwo Finansów:

 • mały podatnik (metoda kasowa) – podniesienie limitu do 2 000 000 euro (jest 1 200 000 euro);
 • kurs waluty dla faktur korygujących wystawianych do faktur w walutach obcych:
  • korekty faktur in minus
   • co do zasady kurs ma być taki sam jaki został zastosowany do faktury pierwotnej;
  • korekty faktur in plus
   • co do zasady będzie stosowany kurs średni NBP ogłaszany na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania;
   • jeśli natomiast dojdzie do błędu (pomyłki) na wystawionej fakturze, będzie stosowany kurs identyczny jak do faktury pierwotnej;
   • do korekt do faktur wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego będzie stosowany kurs, który został przyjęty pierwotnie dla faktury dokumentującej transakcję;
   • do zbiorczej faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki ceny będzie stosowany jeden kurs dla wszystkich transakcji, tj. kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej
  • zbiorcza faktura korygująca WNT w przypadku opustu lub obniżenia ceny – będzie stosowany kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej;
  • korekta stawki VAT 0% dla WDT – przepis dotyczący wykazania dostawy jako krajowa ma się odnosić do skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • WNT zmiana zasad odliczania VAT – nie będzie wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczeniu VAT;
  • proporcja i korekta roczna:
   • będzie zwiększony limit podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikającego z zastosowania proporcji do 10 000 zł (teraz jest 500 zł);
   • wyższy próg ma być stosowany do proporcji przyjętej na 2022 rok;
   • będzie możliwość rezygnacji z korekty rocznej, jeżeli różnica nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekroczy 10 000 zł (ten drugi warunek ma dotyczyć wyłącznie przypadku, gdy rzeczywisty wskaźnik proporcji będzie mniejszy od wskaźnika prognozowanego), ale dopiero do korekty rocznej za 2022 rok;
  • zmiana zasad fakturowania przy zaliczce i dostawie w tym samym okresie rozliczeniowym – nie będzie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zaliczki podatnik otrzyma w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tej czynności (na fakturze trzeba będzie podać datę otrzymania zaliczki, jeśli ta data będzie określona i będzie się różnić od daty wystawienia faktury);
  • drukowanie dokumentów przez kasy on-line i wirtualne – nie będzie obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wymienionych kas;
  • rachunek VAT – rozszerzenie możliwości dokonywania zapłaty z tego rachunku o kolejne podatki i opłaty.

 

Jak będzie wyglądać finalnie Slim Vat 3?

Jak poinformował PAP dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów dr Paweł Selera: „Nie wykluczamy kolejnych zmian. Projekt jest otwarty, wpłynęły ciekawe postulaty i będziemy się zastanawiać nad włączeniem niektórych z nich do pakietu. Zakończyliśmy właśnie prekonsultacje, teraz mamy czas na analizy”.

Przed projektowaną ustawą jest jeszcze cała ścieżka legislacyjna, podczas której dokument ponownie trafi do publicznych konsultacji.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 r. odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez m.in. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także

Skomentuj