Dropshipping – co warto wiedzieć o rozliczeniach VAT, podatku dochodowego i cła?

Jednym z rozwiązań dla małych sklepów internetowych sprzedających towary w mniejszej ilości jest dropshipping. Czym jest i na czym polega dropshipping? Jak go rozliczyć dla celów podatku VAT oraz podatku dochodowego?   Dropshipping to model logistyczny wykorzystywany przy sprzedaży internetowej. Polega na przeniesieniu wysyłki towaru ze sprzedawcy na dostawcę. W tym wypadku sklep internetowy zajmuje się […]

Czytaj więcej

Odliczanie VAT od WNT. Co SLIM VAT 3 zmieni od 2023 roku?

Od 2023 r. w przepisach ustawy o VAT nie będzie już formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zmiana ta wynika z projektu obszernej nowelizacji ustawy o VAT, zwanej SLIM VAT 3.   Wkrótce wejdzie w życie pakiet SLIM VAT 3, czyli zestaw zmian, które mają na celu zmniejszenie […]

Czytaj więcej

SLIM VAT 3 – co zakłada rządowy projekt ustawy?

Jakie zmiany nastąpią w pakiecie SLIM VAT od 1 stycznia 2023 roku, czyli co pojawi się w SLIM VAT 3?   W rządowym centrum legislacji 8 sierpnia br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (aktualny pakiet – SLIM VAT 2 […]

Czytaj więcej

SLIM VAT 3 – co zawiera?

MF w styczniu br. przedstawiło wstępny projekt trzeciego pakietu uproszczeń w podatku VAT – Slim VAT 3. Zmiany powinny wejść w życie w IV kwartale 2022. Jakie rozwiązania się w nim znajdują?   Prekonsultacje dotyczące trzeciego pakietu zmian w VAT, mającego na celu uproszczenie i ułatwienie rozliczenia podatku od towarów i usług, zakończyły się 23 […]

Czytaj więcej

Kończy się czas na odzyskanie korzystniejszych odsetek od VAT w transakcjach WNT i na wznawianie postępowań!

Do 9 czerwca podatnicy mają czas na wnioskowanie o korzystniejszy zwrot nienależnie zapłaconych odsetek od VAT w transakcjach WNT oraz ubieganie się o wznowienie zamkniętych postępowań!   Głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydany 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19) dotyczący opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług stwierdza, że […]

Czytaj więcej

Biała lista – kluczowe zasady płatności między przedsiębiorcami po 1 lipca 2020 roku

1 lipca 2020 roku weszła w życie nowelizacja, która złagodziła przepisy dotyczące Białej listy podatników VAT. Nadal jednak wielu przedsiębiorców wraca z pytaniami o obowiązujące zasady płatności między przedsiębiorcami – przypominamy zatem kluczowe informacje.     Biała lista podatników VAT została wdrożona do polskiego porządku prawnego 1 września 2019 roku. Ma uszczelnić system podatkowy oraz przyspieszyć […]

Czytaj więcej

VAT – zmiany w WDT od 01 lipca 2020?

Sejm, po kilku miesiącach zwłoki, wznowił niedawno prace nad projektem ustawy, który w zakresie VAT reguluje kwestie transakcji WDT/WNT.   W związku z regulacjami unijnymi zmiany w WDT/WNT pierwotnie miały wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Bieżący etap legislacyjny oraz plany rządu (projekt przygotowany 6 maja br. przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu) wskazują, […]

Czytaj więcej

Wszystko co warto wiedzieć o WNT

Kluczowe informacje na temat WNT, czyli transakcji zakupu towarów od przedsiębiorcy wywodzącego się z innego kraju członkowskiego UE.   Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ: jakie są warunki uznania transakcji za WNT; kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; na kim spoczywa obowiązek wykazania podatku VAT należnego w przypadku WNT; jakie konsekwencje niesie niewykazanie WNT […]

Czytaj więcej

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna a procedura uproszczona

Jak poprawnie ewidencjonować i dokumentować transakcje, w których polski podatnik jest pierwszym, drugim i trzecim uczestnikiem wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej?   Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, to nic innego jak transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą. Polegają na sprzedaży towaru między trzema podmiotami, natomiast fizycznie towar przemieszczany jest wyłącznie między pierwszym a ostatnim z podmiotów uczestniczących w takiej […]

Czytaj więcej