Dropshipping - co warto wiedzieć o rozliczeniach VAT, podatku dochodowego i cła?

Jednym z rozwiązań dla małych sklepów internetowych sprzedających towary w mniejszej ilości jest dropshipping. Czym jest i na czym polega dropshipping? Jak go rozliczyć dla celów podatku VAT oraz podatku dochodowego?

 

Dropshipping to model logistyczny wykorzystywany przy sprzedaży internetowej. Polega na przeniesieniu wysyłki towaru ze sprzedawcy na dostawcę. W tym wypadku sklep internetowy zajmuje się jedynie zbieraniem zamówień i przesyłaniem ich do hurtowni, która zajmuje się już resztą – magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką towaru do klienta. Zyskiem sprzedawcy z takiej transakcji jest różnica pomiędzy ceną hurtową, a detaliczną.

 

Jakie są modele dropshippingu?

Wyróżniamy dwa modele dropshippingu:

  1. pośrednictwo handlowe – w tym modelu pośrednik nie dokonuje zakupu towarów, a także nie jest ich właścicielem; przedmiotem sprzedaży pośrednika jest usługa;
  2. sprzedaż towarów we własnym imieniu – w tym modelu pośrednik dokonuje zakupu towaru, a później odsprzedaje go dalej – do nabywcy końcowego.

 

Dropshipping a podatek VAT

Podmiot sprzedający towary we własnym imieniu jest zobowiązany do ewidencjonowania całego obrotu ze sprzedaży. Faktura, którą otrzyma od dystrybutora musi być zaewidencjonowana jako kosz zakupu towaru handlowego, od którego zgodnie z zasadami można odliczyć podatek VAT. Natomiast przychód powinien być udokumentowany fakturą, która jest wystawiona na nabywcę towaru i która będzie zawierała naliczony podatek VAT.

W modelu pośrednictwa handlowego, sprzedawca nie ma obowiązku wykazywania obrotu w księgach. W tym przypadku fakturę sprzedaży wystawia klientowi hurtownia albo producent. Przychód dla pośrednika stanowi uzyskana prowizja za pośredniczenie oraz pozyskanie klienta, na którą powinna zostać wystawiona faktura VAT. Miejscem opodatkowania będzie miejsce sprzedaży.

W dropshoppingu stawka podatku zależy od przyjętego modelu. W modelu prowizyjnym (tj. pośrednictwa handlowego) powinna zostać zastosowana stawka podstawowa 23% VAT na terenie kraju. Stawka 23% VAT wynika z braku w wykazie usług objętych obniżonymi stawkami podatku VAT.

Natomiast w modelu sprzedaży towarów we własnym imieniu, stawka podatku VAT uzależniona jest od rodzaju towaru, który sprzedajemy. Zasadniczo będzie to również 23%.

 

Dropshipping a podatek dochodowy

Sposób rozliczania podatku dochodowego zależy od przyjętego modelu dropshippingu. Przy sprzedaży prowadzonej na własny rachunek podatek dochodowy rozlicza się na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 14 ust 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później jak w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W przypadku usług pośrednictwa przy sprzedaży problematyczną kwestią może być ustalenie powstania przychodu, ponieważ podmiot sprzedający nie jest właścicielem towaru i nie otrzyma faktury, która byłaby potwierdzeniem nabycia towaru. W tej sytuacji podstawę opodatkowania, zgodnie z wydanymi interpretacjami, stanowi kwota uzyskanej prowizji.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton <<  

 

Dropshipping na terenie Unii Europejskiej

W przypadku świadczenia usługi w postaci pośrednictwa w transakcjach wewnątrz UE koniecznym jest zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe rozpoznanie miejsca opodatkowania takiej usługi. Trzeba również mieć na uwadze, że występują transakcje na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podatników VAT na terenie UE.

Miejscem opodatkowania usługi pośrednictwa przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osób trzecich, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jest miejsce w którym następuje dostawa towaru, czyli kraj w którym sfinalizowano transakcję. W momencie, kiedy podmiot pośredniczy w sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy (podatnika VAT), wówczas prowizję należy opodatkować w kraju, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na fakturze zamieszcza się wtedy adnotację „odwrotne obciążenie”. Pośrednik zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką VAT „nie podlega”. To nabywca usługi będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

W sytuacji, kiedy sprzedaż następuje we własnym imieniu i są to transakcje wewnątrz UE, tak samo jak przy modelu pośrednictwa handlowego, koniecznym jest zwrócenie uwagi, czy dokonujemy transakcji z konsumentami – osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, czy z kontrahentem zarejestrowanym do VAT. W pierwszym przypadku jest to wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE) na rzecz konsumentów (czyli osób fizycznych), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Opodatkowanie takiej transakcji będzie miało miejsce w kraju UE do którego został wysłany towar. Taka transakcja musi zostać udokumentowana fakturą. W momencie kiedy sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE nie przekroczy limitu 42 000 zł w skali roku, to wówczas opodatkowanie będzie miało miejsce w Polsce. Z kolei, gdy sprzedaż towarów we własnym imieniu wewnątrz UE dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (podatnika), to wówczas istotnym jest ustalenie skąd podmiot pośredniczący sprowadził towary, które następnie dopuścił do dalszej odsprzedaży.

 

Dropshipping a opłata celna

Import towarów spoza krajów Unii Europejskiej wymaga zapłaty z tytułu cła i akcyzy. Bezpośrednim odbiorcą towaru wysłanego z terytorium państwa trzeciego jest konsument, którego obowiązkiem jest uregulowanie opłat celnych.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj